Main Menu
User Menu

Vyznamenání Zlaté lípy

Vyznamenání Zlaté lípy

     
Název:
Name:
Vyznamenání Zlaté lípy
Název v originále:
Original Name:
Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.09.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zlate-lipy-t79801#511820Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vyznamenání Zlaté lípy
Název v originále:
Original Name:
Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.09.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
www.policista.cz
www.bojovnici.cz
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zlate-lipy-t79801#511821Verze : 0
MOD
Název
Name
Vyznamenání Zlaté lípy
Commendation of Golden Linden
Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
27.10.2008 Šedivý, Jiří
10.02.2009 Píka, Milan
28.06.2013 Polák, Arnošt
03.10.2013 Šebrle, Roman
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zlate-lipy-t79801#511955Verze : 0
MOD
Vojenské rezortné vyznamenania Armády Českej republiky sa udeľujú podľa Rozkazu MO ČR č.42/1996. Vojenské rezortné vyznamenania sú:
- Záslužný kríž ministra obrany Českej republiky (Záslužný kříž ministra obrany České republiky),
- Medaila ministra obrany Českej republiky Za zranenie (medaile ministra obrany České republiky Za zranění),
- Medaile ministra obrany Českej republiky Za službu v zahraničí (medaile ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí),
- Medaila Armády Českej republiky (medaile Armády České republiky),


Rozkazom MO ČR č. 48 z 30.09.2008 sa rezortné vyznamenania Armády ČR doplnili o nasledovné vyznamenania:
- Kríž obrany štátu ministra obrany Českej republiky (Kříž obrany státu ministra obrany České republiky),
- Vyznamenanie Zlatej lipy ministra obrany Českej republiky (Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky),


Udeľovanie týchto vyznamenaní slúži ku každoročnému oceneniu najlepších vojakov z povolania a občianskych zamestnancov za ich vynikajúce plnenie služobných a pracovných povinností. Je možné ich udeľovať aj ďalším občanom Českej republiky alebo cudzím štátnym príslušníkom, za ich podiel na spolupráci s Armádou Českej republiky.
Vyznamenanie Zlatej lipy ministra obrany českej republiky:
Vyznamenanie udeľuje minister obrany iba mimoriadne, a to občanom Českej republiky a cudzím štátnym príslušníkom. Za významnú zásluhu o ochranu základných ľudských práv a slobôd, hlavne ľudského života, zdravia a majetku alebo sa inak zaslúžili o rozvoj obrany a bezpečnosti obrany Českej republiky.
Kríž má jeden stupeň a je možné udeľovať ho opakovane. V prípade opakovaného udelenia sa počet udelených krížov označuje na stužke počtom lipových ratolestí. Maximálny počet opakovaného udelenia je 3 ks.Vyznamenanie Zlatej lipy ministra obrany Českej republiky vychádza z návrhu výtvarníka Františka Kupky, príslušníka čs.zahraničného odboja vo Francúzsku.
Zdroj:
- Rozkaz MO ČR č.42/1996, Vojenské rezortné vyznamenania,
- Rozkaz MO ČR č. 48 z 30.09.2008, ktorým sa mení a dopĺňa RMO č. 42/1996,
- www.army.cz ,
- archív autora,
Vyznamenání Zlaté lípy - Vyznamenanie Zlatej lipy ministra obrany českej republiky

Vyznamenanie Zlatej lipy ministra obrany českej republiky
Vyznamenání Zlaté lípy - Vyznamenanie Zlatej lipy ministra obrany českej republiky

Vyznamenanie Zlatej lipy ministra obrany českej republiky
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zlate-lipy-t79801#292744Verze : 0

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky
Vyznamenání Rudolfa Fuksi Vyznamenáním Zlaté lípy ministra obrany České republiky in memoriam.
https://www.chrastava.cz/nazory/fuksa_ocenen.htm
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zlate-lipy-t79801#485584Verze : 0

Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky


ORIGINÁLNÍ FOTO : AVERS + REVERS
zdroj: https://www.vhu.cz
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Zlate-lipy-t79801#516472Verze : 0