Main Menu
User Menu

Vyznamenání Československého Červeného kříže

Vyznamenání Československého Červeného kříže

     
Název:
Name:
Vyznamenání Československého Červeného kříže
Název v originále:
Original Name:
Vyznamenání Československého Červeného kříže
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.02.1958
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Zlatý odznak
Stříbrný odznak
Čestná stužka
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička: Vyznamenání Československého Červeného kříže
Československý Červený kříž (Měsíčník ÚV Čs.ČK, duben 1958
Dekorace Červeného kříže: sbírka Robert Petřek
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Ceskoslovenskeho-Cerveneho-krize-t88870#387653Verze : 0
     
Název:
Name:
Vyznamenání Československého Červeného kříže - zlatý odznak
Název v originále:
Original Name:
Vyznamenání Československého Červeného kříže
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.02.1958
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Odznak I. stupně je tvořen bronzovým, pěticípím medailonem, (hvězdici) o celkovém průměru 33 mm. Na středu této hvězdice, v bíle smaltovaném medailonu je červený smaltovaný řecký kříž Ženevské konvence (Červený kříž). Kříž je bíle rámován. Mezi cípy hvězdice jsou po stranách vloženy vždy tři lipové trojlisty. Dolní cípy hvězdy překrývá modře smaltovaná a do obloučku stočená páska s nápisem :

ZA OBĚTAVOU A ZÁSLUŽNOU PRÁCI

Nad touto stužkou je plastický nápis : ČSČK.

Rubní strana dekorace h je hladká. Na horním cípu je naletované ouško kterým prochází kroužek pro zavěšení na stuhu.. Vlastní stuha je rypsová, hrubší a bleděmodrá. Šířka stuhy je 38 mm. V případě, že se dekorace nenosí " In natura " upevňuje se na oděv malá stužka o rozměru 38 x 10 mm. Na střed této stužky je položena miniaturka výše popsaného odznaku.

Na volné ploše v horní části dekorace se nachází pořadové číslo udělení. Výrobce : ZUKOV - PRAHA 3.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička: Vyznamenání Československého Červeného kříže
Československý Červený kříž (Měsíčník ÚV Čs.ČK, duben 1958
Dekorace Červeného kříže: sbírka Robert Petřek
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Ceskoslovenskeho-Cerveneho-krize-t88870#387654Verze : 1
     
Název:
Name:
Vyznamenání Československého Červeného kříže - Stříbrný odznak
Název v originále:
Original Name:
Vyznamenání Československého Červeného kříže Stříbrný odznak
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.02.1958
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:

Nad touto stužkou je plastický nápis: ČSČK
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička: Vyznamenání Československého Červeného kříže
Československý Červený kříž (Měsíčník ÚV Čs.ČK, duben 1958
Dekorace Červeného kříže: sbírka Robert Petřek
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Ceskoslovenskeho-Cerveneho-krize-t88870#388683Verze : 1
     
Název:
Name:
Vyznamenání Československého Červeného kříže - čestná stužka
Název v originále:
Original Name:
Vyznamenání Československého Červeného kříže
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.02.1958
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička: Vyznamenání Československého Červeného kříže
Československý Červený kříž (Měsíčník ÚV Čs.ČK, duben 1958
Dekorace Červeného kříže: sbírka Robert Petřek
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Ceskoslovenskeho-Cerveneho-krize-t88870#634079Verze : 0
MOD
Vyznamenání Československého Červeného kříže
Za zakladatele Červeného kříže oprávněně považujeme Henri Duanta, který byl svědkem utrpení vojáků v roce 1859 a dokonce po bitvě u Solferina viděl i dobíjení raněných vojáků bajonety kamarádu, kteří jim takto chtěli zkrátit utrpení.
V této době a se souhlasem francouzského císaře Napoleona III. zorganizoval práci vojenského lazaretu v kterém pracovali lékaři bez ohledu na národnost či nepřátelství a podíleli se na léčení všech raněných a nemocných vojáků. Později celý svůj život i majetek věnoval myšlence humanity a péče o raněné a potřebné vojáky, či chudé nemocné lidi nejen v Evropě.
Henri Duant našel pro svoji myšlenku podporu u federativní švýcarské vlády, která zorganizovala dne 8. srpna 1864 první zasedání (konferenci) na vysoké mezinárodní a diplomatické úrovni. Již 22. srpna 1864 je podepsaná první konvence o zlepšení péče o zraněné vojáky. K této myšlence se ihned přihlásilo prvních osm států.
l. Bádensko
2. Belgie
3. Dánsko
4. Francie
5. Itálie
6. Holandsko
7. Švýcarsko
8. Španělsko
Do konce roku 1864 je to ještě Prusko a postupně další země. K ratifikaci konvence dochází dne 22. června 1865 a tato organizace dostává jméno ČERVENÝ KŘÍŽ, tedy symbolika opačného pořadí barev (obdoba Švýcarské státní vlajky). Tímto aktem bylo poděkováno Švýcarské federaci za aktivní pomoc při založení Červeného kříže.
Rakousko přistupuje ke konvenci v roce 1866 po bitvě u Hradce Králové (viz řád Německých rytířů).
Československý Červený kříž jistě navázal na ty nejlepší tradice Rakousko-Uherského Červeného kříže. Přesto, neb bylo nutno vycházet ze zákona č. 61, nebyla založena žádná dekorace, která by měla podobu nositelné čestné dekorace.
Teprve po 2. světové válce bylo dne 27. února 1958 založeno vyznamenání Československého Červeného kříže.
Čestné vyznamenání bylo založeno ve třech stupních:
Zlatý odznak „Za obětavou a záslužnou práci"
Stříbrný odznak „Za obětavou a záslužnou práci"
Čestná stužka „Za obětavou a čestnou práci„
Na volné ploše v horní části dekorace se nachází pořadové číslo udělení. Výrobce: ZUKOV – PRAHA 3.
Dekorace I. stupně byla udělována Ústředním výborem Československého kříže Za zásluhy pracovníků ČsČK.
Odznak II. stupně je stejný, ale jde o postříbřený (bílý kov). Malá stužka na svém středu nese kulatý terčík (miniaturku) se znakem Červeného kříže. Průměr tohoto malého medailónku na stužce je 10 mm.
Tato dekorace II. stupně byla udělována krajskými výbory Československého Červeného kříže.
Poslední stupeň je tvořen prostou malou řádovou sponou. Modrá stužka na svém středu nese miniaturku Červeného kříže. Stužka má rozměr 38 x 10 mm.
V době II. světové války jednak ve Francii, ale později v Anglii pracoval Československý Červený kříž. K dnešnímu dni se nám podařilo podchytit 3 různé typy odznaků, které jako oficielní dekorace používali příslušníci ČSČK. Toto téma připravujeme v pro faleristický časopis SIGNUM. Obracíme se na čtenáře s prosbou, pokud mohou poskytnout doplňující materiály (fotografie, odznaky, doklady), předem děkujeme.
Poznámka:
Henri Duant nerozen dne 8. května 1828 zemřel dne 30. 10. 1901. Nositel Nobelovy ceny míru. V roce 1862 publikoval knihu „Un souvenir de Solferino" - Vzpomínka na Solferinu. V této knize popsal utrpení raněných vojáků v osudové bitvě.
Literatura :
Václav Měřička: Vyznamenání Československého Červeného kříže
Československý Červený kříž (Měsíčník ÚV Čs.ČK, duben 1958
Dekorace Červeného kříže: sbírka Robert Petřek
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Ceskoslovenskeho-Cerveneho-krize-t88870#330960Verze : 1

Citace - altmann :

Vyznamenání Československého Červeného kříže .

Jak píše kolega Altmann, původně existoval zlatý a stříbrný stupeň na bleděmodrých stužkách, jako 3. stupeň pak malá bleděmodrá stužka s červeně smaltovaným křížkem.
Pravděpodobně po rozdělení ČSSR na 2 federativní republiky v r. 1968 vznikl Český a Slovenský Červený kříž. S tím byla i tato série rozdělena na českou a slovenskou verzi.
U české verze byla přidána bronzová dekorace na červené stuze, k níž byla malá červená stužka s kulatým odznakem s červeným křížem.
U slovenské verze pak byl změněn původně český nápis na slovenský:
ZA OBETAVÚ a ZÁSLUŽNÚ PRÁCU, stejně tak přidán bronzový stupeň, ale zde opět na bleděmodré stužce.
Je nutno doplnit, že zlaté stupně jsou na rubní straně číslované
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Ceskoslovenskeho-Cerveneho-krize-t88870#331252Verze : 1
Název
Name
Vyznamenání Československého Červeného kříže - zlatý odznak
-
Vyznamenání Československého Červeného kříže
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Ceskoslovenskeho-Cerveneho-krize-t88870#634080Verze : 0
MOD
Název
Name
Vyznamenání Československého Červeného kříže - Stříbrný odznak
-
Vyznamenání Československého Červeného kříže Stříbrný odznak
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Ceskoslovenskeho-Cerveneho-krize-t88870#634081Verze : 0
MOD
Název
Name
Vyznamenání Československého Červeného kříže - čestná stužka
-
Vyznamenání Československého Červeného kříže
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Ceskoslovenskeho-Cerveneho-krize-t88870#634082Verze : 0
MOD