Main Menu
User Menu

Výsadkový prapor

1941 – 1943


Velitelská rota
1 družstvo
1. četa – 2 průzkumná družstva
2. četa – 2 muniční družstva


4 střelecké roty
1. četa – 5 družstev
2. četa – 5 družstev
3. četa – 5 družstev
4. četa – 5 družstev


1 protitanková rota
1. četa – 3 45mm protitanková děla
2. četa – 5 45mm protitanková děla
3. četa – 5 45mm protitanková děla
4. četa – 5 45mm protitanková děla


1 dělostřelecká rota
1. četa – 3 76mm děla
2. četa – 5 76mm děla
3. četa – 5 76mm děla
4. četa – 5 76mm děla


1 minometná rota
1. četa – 2 82mm minomety
2. četa – 2 82mm minomety
3. četa – 2 82mm minomety
URL : https://www.valka.cz/Vysadkovy-prapor-t2222#7532Verze : 0
MOD