Výsadkové operácie za druhej svetovej vojny

Diskuse

Charakter a ciele výsadkových operácií
V obidvoch svetových vojnách osobitný význam nadobudli výsadkové operácie, spočívajúce v preprave pozemných vojsk po mori a ich vylodení na nepriateľskom území, aby tam splnili určené úlohy. Rozvoj týchto operácií vyplynul zo skutočnosti, že bojové akcie sa odohrávali na obrovských priestoroch, že vzrástol ekonomický potenciál bojujúcich štátov a zvýšila sa obrany schopnosť pozemných vojsk, čo sťažovalo prelomenie obranných línií frontálnym útokom. V niektorých oblastiach, napr. v Tichom oceáne, ostrovný charakter bojiska posunul výsadkové operácie medzi inými druhmi činnosti loďstiev na prvé miesto. Nevyhnutnosť vylodenia námorného výsadku vyplýva z viacerých okolností. Útočiacej strane, ktorá nemala s nepriateľom pozemné hranice, najčastejšie šlo o vpád na jeho územie. Cieľom výsadku často bola podpora pozemných vojsk pri prelome protivníckej obrany priamym úderom na jeho krídlo alebo hlboké zázemie či prípadným obkľúčením časti jeho síl. Veľa výsadkov sa vylodilo za účelom obsadiť ostrovy alebo časť protivníkovho územia, na ktorom by sa vybudovali základne nevyhnutné na ďalšie vedenie ďalších spoločných alebo samostatných operácií pozemných, námorných či leteckých síl. Uskutočňovali sa aj diverzné a prieskumné výsadky, ich cieľom bolo ničiť jednotlivé dôležité protivníkove objekty, zistiť rozmiestnenie jeho vojsk, polohu palebných postavení a opevnení. Podľa charakteru úloh sa výsadky rozdeľovali na strategické, operačné a taktické. Počet síl vo všetkých výsadkoch sa sústavne zvyšoval. V strategickom výsadku, ktorý mal úlohu otvoriť nový front, obsadiť veľkú časť nepriateľského územia alebo jeho ostrovov strategického významu, sa v prvej svetovej vojne vyloďovalo až 80 000 vojakov a v druhej svetovej vojne sa tento počet zvýšil na 250 000 a viac. Na operačnom výsadku, pri ktorom šlo o obsadenie časti pobrežia, odpútanie časti protivníckych síl z iného operačného smeru a obsadenie ostrovov, sa v prvej svetovej vojne zúčastňovalo až 25 000 ľudí, kým v druhej svetovej vojne tento počet vzrástol na 250000. Podobne vzrástli sily taktických výsadkov vyloďovaných s cieľom nadviazať súčinnosť s krídlom pozemného vojska, opierajúcim sa o pobrežie. Pri vyloďovacích operáciách hlavnú úlohu plnili síce pozemné vojská, ale aj úlohy loďstva boli veľmi dôležité, lebo nielen prepravovalo výsadkové vojská a chránilo ich pri ich preprave pred prípadnými protivníkovými pokusmi o útok, ale aj ich podporovalo počas vyloďovania svojim delostrelectvom a letectvom. Na výsadkových operáciách sa zúčastňovali sily niekoľkých druhov. Počas prvej svetovej vojny sa skladali z pozemného vojska a hladinových lodí. V druhej svetovej vojne sa do výsadkových operácií zapojili všetky druhy síl čiže pozemné vojsko, letectvo, hladinové lode a ponorky. Tieto sily sa zvyčajne rozčleňovali na niekoľko zväzov. Najdôležitejšiu úlohu plnil výsadkový zväz nazývaný aj vyloďovacím zväzom. Tvorili ho nákladné lode a výsadkové plavidlá, prepravujúce vojsko a ich výzbroj, a sprievodné lode. Ak sa výsadok vyloďoval na niekoľkých úsekoch pobrežia, napr. na troch alebo šiestich, výsadkový zväz bol rozdelený na rovnaký počet výsadkových oddielov, pričom každý oddiel sa vyloďoval na jednom úseku. Do každého zväzu patrili tzv. zväzy (oddiely) palebnej podpory. Zvyčajne sa skladali z bitevných lodí, krížnikov, torpédoborcov a lodí s odpaľovacími zariadeniami rakiet a ich úlohou bola delostrelecká podpora výsadkových vojsk počas vyloďovacích bojov. Okrem toho súčasťou výsadkového zväzu často boli aj oddiely mínoloviek na zneškodňovanie mín vo vyloďovacom priestore, ako aj počas plavby výsadkového zväzu, ďalej záchranné oddiely na poskytovanie pomoci poškodeným lodiam, hydrografické oddiely a ďalšie. Výsadkový oddiel sa počas vyloďovania delil na dva alebo tri sledy a tie zasa na vlny. Úlohou prvého sledu výsadku bolo dobyť a opevniť predmostie na protivníckom pobreží. V druhom slede sa vyloďovali hlavné sily výsadku a v treťom jednotky zabezpečujúcu činnosť výsadkových vojsk, napr. ubytovanie, slopu s najťažším materiálom a výzbrojov. Keď sa prvý sled priblížil do priestoru vylodenia, lode zo zväzu palebnej podpory zaujímali výhodné postavenia pre a začínali delostreleckú paľbu na miesta vylodenia. Bombardovacie a bitevné lietadlá útočili na palebné stanovištia nepriateľa a usilovali sa čo najviac oslabiť jeho odpor. Špeciálne oddiely potápačov zatiaľ zvyčajne odstránili prekážky pod vodou alebo urobili v nich priechody a mínolovky prerazili priechody v mínových zátarasoch. Výsadkové lode sa približovali k brehu v niekoľkých vlnách, každá vlna mal 6-12 lodí. Prvú vlnu v záverečnej fáze druhej svetovej vojny zvyčajne tvorili lode s raketovou výzbrojov. Ďalšie 2-3 vlny sa skladali z plávajúcich tankov, obojživelných pancierových transportérov a malých výsadkových lodí. Tieto plavidlá vyloďovali na breh vyčlenený oddiel, nazývaný aj úderným oddielom prvého sledu. V ďalších 3-4 vlnách sa približovali k brehu stredné a veľké výsadkové lode, ktoré prepravovali hlavné sily prvého sledu výsadku spolu s tankami a delostrelectvom. Ak boli vo výsadkovom zväze dopravné lode, zvyčajne ostávali stáť 10-15 míľ od brehu a tam prekladali bojovú techniku a vojakov na výsadkové plavidlá. Druhý sled výsadku sa vyloďoval až po dobití a opevnení predmostia čiže po niekoľkých hodinách alebo ešte neskôr. Výsadkové zväzy plávali na mori pod ochranou tzv. sprievodných zväzov. Zloženie a počet sprievodných zväzov záviseli od situácie v priestore bojovej činnosti, ale najmä od vlastných síl a okrem toho od síl protivníka a ich akcieschopnosti. Sprievodný zväz tvorili najčastejšie bitevné lode, lietadlové lode, krížniky a torpédoborce. V niektorých prípadoch sa tieto zväzy utvárali z torpédových člnov alebo ponoriek. Úlohou sprievodného zväzu bolo zabrániť tomu, aby protivníkove lode prenikli do priestoru, v ktorom sa zdržiaval výsadkový zväz.
URL : https://www.valka.cz/Vysadkove-operacie-za-druhej-svetovej-vojny-t7656#20113 Verze : 0
Prosil by som o informacie, tykajuce sa vysadkovych operacii nemeckej armady za ww2...??


Diki
URL : https://www.valka.cz/Vysadkove-operacie-za-druhej-svetovej-vojny-t7656#20229 Verze : 0
jaké výsadky máš na mysli - vzdušné či námořní?
URL : https://www.valka.cz/Vysadkove-operacie-za-druhej-svetovej-vojny-t7656#20230 Verze : 0
To Schlange


Ak by si mohol napisat, tak o obidvoch...mas nieco o tom??


Diki
URL : https://www.valka.cz/Vysadkove-operacie-za-druhej-svetovej-vojny-t7656#20232 Verze : 0
1939 Polsko:
námořní - 1.9.39 ve 4:45 zahájila palbu na polská postavení u Westeplatte bitevní loď Schleswig-Holstein a z lodí zakotvených v přístavu se vylodila ukrytá pěchota.
letecké - žádné, jednotky použity jako běžná pěchota viz. https://www.valka.cz/viewtopic.php?t=250


1940 Dánsko, Norsko:
námořní - viz. www.valka.cz osudy vysazených horských myslivců viz. https://www.valka.cz/viewtopic.php?t=239 a https://www.valka.cz/viewtopic.php?t=238
letecké - zásadní podíl na pokoření Dánska a dobytí nástupních prostor s letišti v Norsku.viz. https://www.valka.cz/viewtopic.php?t=250


1940 Ardeny:
námořní: - žádné
letecké: výsadky - proti pevnostem, mostům, letištím a v Rotterdamu podrobnosti viz. https://www.valka.cz/viewtopic.php?t=250


1940 před bitvou o Francii
námořní: obsazeny britské ostrovy u Francouzského pobřeží jako předehra invaze
letecké: žádné


1941 Balkán:
námořní: výsadek 5. divize horských myslivců na Krétu viz. https://www.valka.cz/viewtopic.php?t=241
letecké: výsadek 7. letecké divize na Krétu viz. https://www.valka.cz/viewtopic.php?t=250


1941 Balt:
námořní: ostrovy u pobaltských států
letecké: místní diverzní útoky


1942- 45: mi není nic známo o námořních a leteckých výsadcích Německa kromě výsadků jednotlivých divirzantů či malých skupin. Větší celky byly používány jako běžná pěchota (lepších kvalit).
Štafetu velkých výsadkových operací převzalo Japonsko
URL : https://www.valka.cz/Vysadkove-operacie-za-druhej-svetovej-vojny-t7656#20235 Verze : 0
mám pěkně zpracovnou cvičnou operaci Bruntál, jestli ji cheš, tak mi napiš email a já to pošlu
URL : https://www.valka.cz/Vysadkove-operacie-za-druhej-svetovej-vojny-t7656#39320 Verze : 0
tak jsem právě zjistil že operace Market garden znamená tržnice - a já žil v tom že je to Markétina zahrádka Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Vysadkove-operacie-za-druhej-svetovej-vojny-t7656#257394 Verze : 0
V jugoslavii nemci pouzili vysadky namorni i letecke, ale pocty se to nemohlo ani zdaleka blizit Krete nebo Arnhemu.


Napr. operace Herbstgewitter v '43 - vysadek na Korculu a pak jeste na dalsi okolni ostrovy nebo operace Roesselsprung v '44- vzdusny vysadek jednoho praporu SS u Drvaru.
URL : https://www.valka.cz/Vysadkove-operacie-za-druhej-svetovej-vojny-t7656#257427 Verze : 0
pokud vim, vysadky provadeli i soveti, ale o tom se nikde nic moc nepise Sad asi to nebyli "ti spravni" hrdinove ...
URL : https://www.valka.cz/Vysadkove-operacie-za-druhej-svetovej-vojny-t7656#257437 Verze : 0
Myslím že to že se o sovětských (leteckých) výsadcích nepíše má důvod spíše jinde. Především v tom že obecně nebyly příliš úspěšné a pak i v tom že byly použity poměrně málo. V počátečním období byl problém s dopravními letouny a navíc v ústupových bojích nebylo pro výsadkáře moc příležitostí (jednotky byly použity jako pěchota) větší výsadek byl použit u Vjazmy v lednu 1942, ale byl špatně připraven a nepovedlo se dosáhnout plánovaného úspěchu, zbytky výsadku se probíjeli ke svým ale útok byl zastaven. Později už byly podnikány spíše menší výsadky na podporu partyzánů a později i jako diverzní a organizační skupiny za frontu nepřítele. Velké výsadky pak byly až na konci války v Mandžusku. Myslím že důvod že se o sovětech málo píše je spíše v tom že velké operace v podstatě nepodnikali, ne tedy v tom že "nebyli ti správní hrdinové" O námořních výsadcích se pokud vím psalo celkem dost Smile
URL : https://www.valka.cz/Vysadkove-operacie-za-druhej-svetovej-vojny-t7656#257470 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více