Main Menu
User Menu

Výroční ocenění pro nejlepší vojáky

Outstanding Airman of the Year Ribbon


Datum vzniku : 21.2.1968


Udělováno každoročně jednomu z 12 příslušníků USAF, kteří jsou nominováni v soutěži o nejlepšího letce roku.
URL : https://www.valka.cz/Vyrocni-oceneni-pro-nejlepsi-vojaky-t38684#146444Verze : 0
Enlisted Person of the Year Ribbon


Datum vzniku : 1994


Udělována přislušníkům Pobřežní stráže USA mezi stupni E-2 a E-6, kteří jsou vybráni jako nejlepší za daný rok.
Výroční ocenění pro nejlepší vojáky - en.wikipedia.org

en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vyrocni-oceneni-pro-nejlepsi-vojaky-t38684#146445Verze : 0