Main Menu
User Menu
Reklama

Výhradně dvojčinná spoušť

Double Action Only (DAO)

Jedná se o druh spoušťového a bicího ústrojí krátké palné zbraně. Někdy též bývá nazývána "pouze dvoufunčkní" spoušť nebo též "spoušťové napínání". Oba názvy (dvojčinná či dvoufunčkní) odkazují na skutečnost, že tlakem na spoušť vykonává spoušťové ústrojí postupně dvě funkce - nejprve dojde k napnutí bicího mechanismu, a vzápětí k jeho uvolnění, jež tak zabezpečí odpálení náboje.


Slovíčko "pouze" v názvu tohoto mechanismu upozorňuje na fakt, že tento typ ústrojí není možno natáhnout jiným způsobem než tlakem na spoušť. Není tedy možno napnout kohout do zadní polohy například palcem či pohybem závěru a po výstřelu se také bicí ústrojí vždy vrací do výchozí polohy.


Jeho napnutí se proto vždy znovu děje jen plynulým tlakem na spoušť, což zabezpečí natažení úderníku či kladívka do zadní polohy i jeho uvolnění v okamžiku, kdy mechanismus dospěje do kritického bodu, kde jeho součástky vyjdou ze záběru (u revolveru navíc zajistí i pootočení válce).


Výhodou spouštění ve výhradně dvojčinném režimu je oproti jednočinnému ústrojí vyšší rychlost střelby, nevýhodou však mnohem delší krok spouště a její několikanásobně větší odpor, což výrazně snižuje přesnost střelby a zasažení cíle tak vyžaduje cvik.


Historicky jde o druhý typ spoušťového a bicího ústrojí krátkých palných zbraní (po jednočinném), patentovaný roku 1837 Ethanem Allenem. Dnes je často využíván u malých obranných revolverů, kde se předpokládá použití přímo z kapsy (a kde by mohla pohyb kohoutu zablokovat látka či by se mohl palečník kohoutu o ni zachytit při tasení) a kde je navíc přesnost irelevatní při střelbě na krátkou vzdálenost.


Dále se jedná o velmi časté řešení (včetně varianty s částečně předepnutým přímoběžným úderníkem) u moderních pistolí, neboť jde o bezpečný systém umožňující nošení pistole s nábojem v komoře, vykazující navíc při střelbě stále stejnou charakteristiku chodu spouště (délku kroku i odpor) ve srovnání s dvojčinnou spouští.


Zdroje:
A. E. Hartink: Encyklopedie pistolí a revolverů, nakl. Rebo productions, s. r. o., Praha 1997, ISBN 80-85815-66-4
F. Novotný, A. Kreml, M. Helebrant: Zbraně a sebeobrana, nakl. Goldstein & Goldstein, Praha 1997, ISBN 80-86094-23-5
Zdeněk Faktor: Zbraně pro sebeobranu, nakl. Magnet-Press, Praha 1995, ISBN 80-85434-76-8
URL : https://www.valka.cz/Vyhradne-dvojcinna-spoust-t212778#645541Verze : 2
MOD