Main Menu
User Menu

Výcvikový odbor hlavního štábu [1920-1921]

Training Department of the General Staff

     
Název:
Name:
Výcvikový odbor hlavního štábu
Originální název:
Original Name:
Výcvikový odbor hlavního štábu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.11.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Odbor pro tělesnou a mravní výchovu vojska ministerstva
Datum zániku:
Disbanded:
15.07.1921
Nástupce:
Successor:
Výchovný odbor hlavního štábu
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
17.11.1920-15.07.1921 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
17.11.1920-15.07.1921 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
17.11.1920-15.07.1921 Vaníček, Jindřich, JUDr. (sekční šéf)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
17.11.1920-05.07.1921 Vojenská akademie

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci
Fidler, Jiří: Na čele armády. Praha, Naše vojsko 2005.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 715-716.
URL : https://www.valka.cz/Vycvikovy-odbor-hlavniho-stabu-1920-1921-t70039#501767Verze : 2
MOD