Main Menu
User Menu

Výcviková základna spojovacího vojska [2001-2004]

Signal Troops Training Base

     
Název:
Name:
Výcviková základna spojovacího vojska
Originální název:
Original Name:
Výcviková základňa spojovacieho vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2001
Předchůdce:
Predecessor:
5. spojovacia brigáda
5. školiace a výcvikové stredisko spojovacích špecialistov
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2004
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2001-01.10.2002 Veliteľstvo pozemných síl
01.10.2002-01.10.2004 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
Dislokace:
Deployed:
01.10.2001-01.10.2004 Ružomberok, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.2001-01.11.2001 Borovský, Štefan (Plukovník)
01.11.2001-01.10.2003 Žitný, Dušan (Podplukovník)
01.10.2003-01.10.2004 Boháč, Peter (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2001-30.09.2004 Veliteľstvo a štáb
01.10.2001-30.09.2004 Veliteľská rota
01.10.2001-30.09.2004 Výcvikový prápor
01.10.2001-30.09.2004 Spojovací prápor
01.10.2001-30.09.2004 Prápor diaľkových spojov
01.10.2001-30.09.2004 Rota špeciálneho výcviku a kurzov
01.10.2001-30.09.2004 Rota technického zabezpečenia
01.10.2001-30.09.2004 Rota materiálneho zabezpečenia
01.10.2001-30.09.2004 Obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2001-30.09.2004
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Ročenka MOSR 2002 ISBN 80-88842-62-x
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-zakladna-spojovaciho-vojska-2001-2004-t48562#307140Verze : 0
MOD
Výcviková základňa Spojovacieho vojska Ružomberok


Organizačná štruktúra VS na prelome rokov 2001-2002:
- Veliteľstvo
- Veliteľská rota
- Výcvikový prápor
- Spojovací prápor
- Prápor diaľkových spojov
- Rota špeciálneho výcviku a kurzov
- Rota technického zabezpečenia
- Rota materiálneho zabezpečenia
- Vojenská správa budov
- Obväzisko
- Výstrojné stredisko naturálneho odievania.


Výcvikový prápor:
- Veliteľstvo
- Učebná skupina
- Škola dôstojníkov v zálohe
- 1. výcviková rota
- 2. výcviková rota


Rota špeciálneho výcviku a kurzov:
- Spojovacia čata
- Skupina špeciálneho spojenia


Zdroj: archív autora - prednáška: Komunikačný systém ASR, plk.doc. Ing. Jozef Kašša, PhD; VA Liptovský Mikuláš 2002
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-zakladna-spojovaciho-vojska-2001-2004-t48562#189202Verze : 1
MOD