Main Menu
User Menu

Výcviková základna protivzdušné obrany [2001-2004]

Anti-Aircraft Defence Training Base

     
Název:
Name:
Výcviková základna protivzdušné obrany
Originální název:
Original Name:
Výcviková základňa protivzdušnej obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2001
Předchůdce:
Predecessor:
Výcvikové stredisko protivzdušnej obrany pozemného vojska
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.2004
Nástupce:
Successor:
Výcvikové zariadenie
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2001-01.10.2002 Veliteľstvo pozemných síl
01.10.2002-01.01.2005 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
Dislokace:
Deployed:
01.10.2001-01.01.2005 Poprad, Podtatranské kasárne Hrdinov Dukly

Velitel:
Commander:
01.10.2001-DD.MM.2003 Palai, Marián (Podplukovník)
DD.MM.2003-DD.MM.2004 Hunčár, Milan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2001-31.12.2004 Veliteľstvo a štáb
01.10.2001-31.12.2004 Organizačné prvky
01.10.2001-30.06.2004 Vojenský výcvikový priestor Záľubica
01.10.2001-31.12.2004 Výcvikový protilietadlový oddiel
01.10.2001-31.12.2004 Rota logistickej podpory
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2001-31.12.2004
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Ročenka MOSR 2002 ISBN 80-88842-62-x
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-zakladna-protivzdusne-obrany-2001-2004-t39016#307149Verze : 0
MOD
Výcviková základňa protivzdušnej obrany Poprad - Záľubica vznikla 1.10.2001 zlúčením Vojenského výcvikového priestoru Kežmarok-Záľubica (ktoré bolo zároveň zrušené) a Výcvikového strediska protivzdušnej obrany pozemného vojska Poprad v podriadenosti Veliteľstva pozemných síl Trenčín.


VZ PVO bola dislokovaná v kasárňach Západ (podtatranské kasárne Hrdinov Dukly) v meste Poprad a v kasárňach Záľubica vo VVP Kežmarok. Duklianske kasárne v meste Poprad, postavené v roku 1926, kde útvar sídlil dokázal pred niekoľkými rokmi poskytnúť ubytovanie až tisícke vojakov. Kapacita tamojšej jedálne bola v roku 2001 približne 600 stravníkov denne.


Dňom 1.10.2002 bola VZ PVO Poprad prepodriadená pod Veliteľstvo síl výcviku a podpory Trenčín.


VZ PVO bola zrušená dňa 31.12.2004


Úlohou VZ PVO bolo pripravovať odborníkov - veliteľov družstiev, operátorov a strelcov z radov vojakov základnej služby a profesionálnych vojakov pre potreby jednotiek protivzdušnej obrany pozemného vojska ASR (OS SR).


Vo VZ PVO boli školené nasledujúce odbornosti:
Strela S-2M
9K38 Igla
Strela S-10M
Strela S-10M3
30 mm PLdvK
PU-12M
P-19
ASTRA-PVO
BRAMS
PVO-E


Organizačná štruktúra Výcvikovej základne k 01.10.2001:


Veliteľstvo a štáb
Vojenský výcvikový priestor Záľubica
- batéria velenia
- batéria zabezpečenia strelieb
Výcvikový protilietadlový oddiel
- 1. výcviková protilietadlová batéria
- 2. výcviková protilietadlová batéria
- protilietadlová batéria
- protilietadlová raketová batéria
- čata zabezpečenia velenia
Rota logistickej podpory
Dočasná strážna rota (začiatkom roku 2003 premiestnená z kasárni Západ v Poprade do VVP Záľubica)
Organizačné prvky pre vytvorenie:
Protilietadlový oddiel Veliteľstva Pozemných síl
Protilietadlový oddiel Generálneho štábu ASR


Z dôvodu znižovania počtov v ASR bola VZ PVO v poprade počas svojej činnosti dvakrát reorganizovaná. Pri prvej reorganizácii súvisiacej s prechodom z podriadenosti Veliteľstva pozemných síl do podriadenosti Veliteľstva síl výcviku a podpory k 1.7.2002 došlo len k úprave (zníženiu) tabuľkových počtov bez redukcie jednotiek, druhá reorganizácia k 30.6.2003 spôsobila aj redukciu jednotiek:


Organizačná štruktúra k 1.7.2003
Veliteľstvo a štáb
Vojenský výcvikový priestor Záľubica
- batéria velenia a zabezpečenia strelieb
Výcvikový protilietadlový oddiel
- výcviková protilietadlová batéria
- protilietadlová batéria
Rota logistickej podpory
Organizačné prvky pre vytvorenie:
Protilietadlový oddiel Veliteľstva Pozemných síl OS SR
Protilietadlový oddiel Generálneho štábu OS SR


Okrem Dočasnej strážnej roty (prešla do podriadenosti 2. výcvikovej základne Kežmarok boli zvyšné jednotky zrušené.


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-zakladna-protivzdusne-obrany-2001-2004-t39016#147574Verze : 0
MOD
Dva varianty znaku VZ PVO (neoficiálne).
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-zakladna-protivzdusne-obrany-2001-2004-t39016#147589Verze : 0
MOD