Main Menu
User Menu

Výcviková základna mírových sil OSN [1993-2006]

Training Base of UN Peacekeepers

     
Název:
Name:
Výcviková základna mírových sil OSN
Originální název:
Original Name:
Výcviková základňa mierových síl OSN
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1993
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2006
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1993-01.09.1994 Veliteľstvo Armády SR
01.09.1994-01.01.2000 Generálny štáb Armády SR
01.01.2000-01.10.2006 Veliteľstvo pozemných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.1993-01.10.2006 Nitra, Krškanské kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.1993-DD.MM.RRRR Hrivňák, ? (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1999 Kostra, Daniel (Plukovník)
DD.MM.2002-DD.MM.2004 Ivan, Štefan (Podplukovník)
16.05.2006-01.10.2006 Džurdženík, Peter (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1993-30.09.2006 Veliteľstvo a štáb
01.10.1993-30.09.2006 Výcviková rota
01.10.1993-30.09.2006 Strážna čata
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2001-30.09.2004
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1993-01.10.2006 VÚ 1030 Nitra
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
mynitra.sme.sk
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-zakladna-mirovych-sil-OSN-1993-2006-t49056#294051Verze : 0
MOD