Main Menu
User Menu
Reklama

Výcviková základna logistiky [2001-2004]

Logistics Training Base

     
Název:
Name:
Výcviková základna logistiky
Originální název:
Original Name:
Výcviková základňa logistiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2001
Předchůdce:
Predecessor:
5. základňa technického zabezpečenia
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2004
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2001-01.10.2002 Veliteľstvo pozemných síl
01.10.2002-01.10.2004 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
Dislokace:
Deployed:
01.10.2001-01.10.2004 Nitra, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2001-30.09.2004
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2001-30.09.2004
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Ročenka MOSR 2002 ISBN 80-88842-62-x
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-zakladna-logistiky-2001-2004-t66412#307142Verze : 0
MOD
Výcviková základňa logistikyVznik:


Dislokácia: Nitra


Krycie číslo: 2629


Nadriadený stupeň:
Veliteľstvo síl výcviku a podpory (2002-2004)


Zloženie:


Zánik: 2004


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-zakladna-logistiky-2001-2004-t66412#235051Verze : 0
MOD