Main Menu
User Menu

Vycviková základna letectva [1963-1992]

Air Force Training Base

     
Název:
Name:
Vycviková základna letectva
Originální název:
Original Name:
Vycviková základna letectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
Letecké střeliště Kuchyňa
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.09.1965 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.09.1965-01.10.1991 Týl 10. letecké armády
01.10.1991-01.11.1992 1. smíšený letecký sbor
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-01.11.1992 Kuchyňa, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1963-DD.MM.1968 Škorvánek, Jozef (Podplukovník)
DD.MM.1968-DD.MM.1969 Bunta, Ondrej - poverený (Podplukovník)
DD.MM.1969-DD.06.1976 Bunta, Ondrej (Podplukovník)
DD.06.1976-DD.12.1976 Kubáni, Kornel - poverený (Podplukovník)
DD.12.1976-DD.MM.1979 Labai, Ján (Podplukovník)
DD.MM.1979-DD.MM.RRRR Kozel, Rudolf (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1987 Kozel, Rudolf (Plukovník)
DD.MM.1987-DD.MM.RRRR Hájek, Vojtěch (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.11.1992 Hájek, Vojtěch (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1963-01.09.1965 15. prapor radiotechnického zabezpečení

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1963-01.11.1992 VÚ 4562 Kuchyňa
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-zakladna-letectva-1963-1992-t187557#545541Verze : 0
MOD