Main Menu
User Menu

Výcviková korouhev [1945-1949]

Training Guidon

     
Název:
Name:
Výcviková korouhev
Originální název:
Original Name:
Výcviková korouhev
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Výcvikový vozatajský prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1949 Jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1949 Pardubice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.10.1949 Velitelská četa
01.10.1945-01.10.1949 Škola pro důstojníky pěchoty v záloze s jezdeckým a vozatajským výcvikem
01.10.1945-01.10.1949 Krátkodobé školy a kurzy
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 0000 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Výcviková korouhev), https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_26.htm
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-korouhev-1945-1949-t115989#402090Verze : 1
MOD