Main Menu
User Menu

Vychádzková rovnošata 98 pre vojakov základnej služby

Fotografia kravaty a lodičky 98 pre vojaka základnej služby
Vychádzková rovnošata 98 pre vojakov základnej služby - Kravata VZS

Kravata VZS
Vychádzková rovnošata 98 pre vojakov základnej služby - Lodička bola zavedená u VZS nástupného termínu 1/1998 (v čase môjho pôsobenia u 35. plrb Rožňava)

Lodička bola zavedená u VZS nástupného termínu 1/1998 (v čase môjho pôsobenia u 35. plrb Rožňava)
URL CZ: https://www.valka.cz/Vychadzkova-rovnosata-98-pre-vojakov-zakladnej-sluzby-t57967#209584Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Vychadzkova-rovnosata-98-pre-vojakov-zakladnej-sluzby-t57967#209584Version : 0
MOD