Main Menu
User Menu

Výbor členů Ústavodárného shromáždění [1918]

Komitět Členov Učreditělnogo sobranija

Комитет Членов Учредительного собрания
Výbor členů Ústavodárného shromáždění
КОМУЧ/KOMUČ


Vznikl 8. června 1918 v Samaře. Původně ho tvořilo 5 členů Ústavodárného shromáždění (I. M. Brušvit, P. D. Klimuškin, B. K. Fortunatov, V. K. Volskij, I. P. Něstěrov). Převzal funkci prozatímní vlády do zasedání Ústavodárného shromáždění. Zpočátku jeho vliv zahrnoval Samarskou gubernii. Do přelomu srpna a září 1918 vzrostl počet členů na 97 a spravované území na Samarskou, část Saratovské, Simbirskou, Kazaňskou a Ufimskou gubernii.
Výkonou moc vykonávala Rada správců úřadů (resortů)/Совет управляющих ведомствами.
Po vzniku Ufimského direktoria (Všeruské prozatimní vlády) se Výbor členů Ústavodárného shromáždění přeměnil na Sjezd členů Ústavodárného shromáždění/Съезд членов Учредительного Собрания.


Prameny:
http://www.hrono.ru/ ---> http://www.hrono.ru/organ/rossiya/komuch.html
URL : https://www.valka.cz/Vybor-clenu-Ustavodarneho-shromazdeni-1918-t60563#218343Verze : 0