Main Menu
User Menu

Všeruský ústřední výkonný výbor sovětů dělnických, vojenských, rolických a kozáckých zástupců [1918-1937]

Vserossijskij Centralnyj Ispolnitělnyj Komitět Sovětov rabočich, soldatskich, kresťjanskich i kazačich deputatov

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских казачьих депутатов (ВЦИК)
Všeruský ústřední výkonný výbor sovětů dělnických, vojenských, rolických a kozáckých zástupců


Vznikl v lednu 1918 přejmenováním Všeruského ústředního výkonného výboru sovětů dělnických, vojenských a rolických zástupců.


předsedové:
Ja. M. Sverdlov (do 30. března 1919 +)
M. I. Kalinin (od 30. března 1919)
URL : https://www.valka.cz/Vserusky-ustredni-vykonny-vybor-sovetu-delnickych-vojenskych-rolickych-a-kozackych-zastupcu-1918-1937-t61712#222297Verze : 0