Main Menu
User Menu

Vrchní vojín

Senior Private

Obersoldat

Česky: Vrchní vojín
English: Senior Private
Deutsch: Obersoldat
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Vojín
Link to the Dictionary Entry Private
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1926 Baacke, Karl Friedrich August
DD.MM.1930 Austermann, Johannes

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vrchni-vojin-t236946#654807Verze : 1
MOD