Main Menu
User Menu
Reklama

Vrchní vládní a kriminální rada

Senior Government and Criminal Councillor

Oberregierungs- und Kriminalrat

Automaticky vytvořený seznam držitelů včetně osob později povýšených do vyšší hodnosti
An automatically generated list of holders including persons later promoted to a higher rank

  • Více informací o hodnosti


URL : https://www.valka.cz/Vrchni-vladni-a-kriminalni-rada-t236272#653072Verze : 1
MOD
Reklama