Main Menu
User Menu

Vrchní vládní a kriminální rada

Senior Government and Criminal Councillor

Oberregierungs- und Kriminalrat

Automaticky vytvořený seznam držitelů včetně osob později povýšených do vyšší hodnosti
An automatically generated list of holders including persons later promoted to a higher rank

  • Více informací o hodnosti


URL CZ: https://www.valka.cz/Vrchni-vladni-a-kriminalni-rada-t236272#653072Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Senior-Government-and-Criminal-Councillor-t236272#653072Version : 0
MOD