Main Menu
User Menu
Reklama

Vrchní štábní svobodník

Senior Staff Lance Corporal

Oberstabsgefreiter

Česky: Vrchní štábní svobodník
English: Senior Staff Lance Corporal
Deutsch: Oberstabsgefreiter
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Svobodník
Link to the Dictionary Entry Lance Corporal
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vrchni-stabni-svobodnik-t236733#654216Verze : 3
MOD
Reklama