Main Menu
User Menu
Reklama

Vrchní štábní šikovatel

Senior Staff Field Sergeant

Oberstabsfeldwebel

Česky: Vrchní štábní šikovatel
English: Senior Staff Field Sergeant
Deutsch: Oberstabsfeldwebel
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Šikovatel
Link to the Dictionary Entry Field Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vrchni-stabni-sikovatel-t236941#654801Verze : 2
MOD
Reklama