Main Menu
User Menu

Vrchní polní soud [1938-1938]

Supreme Field Court

     
Název:
Name:
Vrchní polní soud
Originální název:
Original Name:
Vrchní polní soud
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 101 - Mobilisovaný útvar 101-B-2
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
25.09.1938-14.10.1938 Hlavní velitelství
14.10.1938-15.12.1938 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-08.10.1938 Račice, ?
08.10.1938-15.12.1938 Praha, Budova vojenských soudů
Přednosta / náčelník:
Chief:
25.09.1938-15.12.1938 Staněk, Jan (generál justiční služby)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1938-27.09.1938 Vyšší polní soud V. sboru
27.09.1938-16.10.1938 Vyšší polní soud I. armády
27.09.1938-16.10.1938 Vyšší polní soud II. armády
27.09.1938-15.12.1938 Vyšší polní soud III. armády
27.09.1938-16.10.1938 Vyšší polní soud IV. armády
27.09.1938-04.10.1938 Vyšší polní soud VIII. sboru

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
Sborník důvěrných výnosu Ministerstva národní obrany XI, 1938, čl. 139, čl. 148.
Minařík, P. – Šrámek, P.: Personální průvodce … Historie a vojenství 57, 1997, s. 94-130.
URL : https://www.valka.cz/Vrchni-polni-soud-1938-1938-t202517#586701Verze : 6
MOD