Main Menu
User Menu

Vrchní politický vedoucí

Senior Political Leader

Старший политический руководитель

Česky: Vrchní politický vedoucí
English: Senior Political Leader
По-русски: Старший политический руководитель
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo --
Link to the Dictionary Entry --
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vrchni-politicky-vedouci-t243301#672225Verze : 1
MOD