Main Menu
User Menu

Vozatajský prapor 1 [1949-1951]

1st Charioteer Battalion

     
Název:
Name:
Vozatajský prapor 1
Originální název:
Original Name:
Vozatajský prapor 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
Jezdecká korouhev 1
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
1. vozatajský prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-15.09.1950 Týl 1. oblasti
15.09.1950-01.01.1951 Intendační oddělení
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-01.01.1951 Dašice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1949-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1949-01.01.1951 Velitelská rota 1
01.10.1949-01.01.1951 Remontní rota 1
01.10.1949-01.01.1951 Náhradní rota 1
01.10.1949-01.01.1951 Vozatajská rota 1
01.10.1949-01.01.1951 Vozatajská rota 2
01.10.1949-01.01.1951 Vozatajská rota 3
Poznámka:
Note:
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 0000 Dašice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Vozatajský prapor 1), https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_26.htm
URL : https://www.valka.cz/Vozatajsky-prapor-1-1949-1951-t115996#402099Verze : 1
MOD