Main Menu
User Menu
Reklama

Vozatajská rota 14 [1949-1950]

14th Charioteer Company

     
Název:
Name:
Vozatajská rota 14
Originální název:
Original Name:
Vozatajská rota 14
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
Vozatajská eskadrona 14
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
3. vozatajská rota
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-01.12.1950 Vozatajský prapor 4
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-01.12.1950 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1949-01.12.1950 , ( )
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 2293 Košice
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-rota-14-1949-1950-t187203#544980Verze : 2
MOD
Reklama