Main Menu
User Menu

Vološina, Věra Danilovna

Vera Danilovna Voloshina

Вера Даниловна Волошина

Věra D. Vološina - partyzánská rozvědčice

(1919 - 1941)


Hrdinka Ruské federace

Narodila se roku 1919 v Kemerovu. Po ukončení střední školy se přihlásila na Moskevský tělovýchovný institut. Naučila se řídit motocykl, skákat s padákem, střílet pistole, pušky i kulometu. Získala odznak „Vorošilovský střelec“ a stala se členkou aeroklubu V. P. Čkalova. Rovněž hovořila plynně německy, což jí později předurčilo poslání rozvědčíka.

Když začala válka, byla ve třetím ročníku. Přihlásila se jako dobrovolnice na frontu a byla přidělena k výzvědné skupině štábu Západního frontu. V listopadu 1941 byla spolu s ostatními členy skupiny vysazena v nepřátelském týlu. Úkolem skupiny bylo podnikat diverzní akce na železničních komunikacích, proti skladištím zbraní a ubikacím vojáků a důstojníků. Při jedné noční akci narazila její skupina na německou přesilu. Rozpoutala se přestřelka, při které Věra palbou ze samopalu kryla ústup celé skupiny. Když jí došly náboje, padla do zajetí a byla podrobena mučení. Nevyzradila ostatní členy skupiny ani její poslání a téhož dne byla ve vsi Golovko popravena.

V únoru 1942 došel matce Věry Vološiny dopis, ve kterém jí sdělovali, že její dcera je od 29. listopadu 1941 nezvěstná. Její skutečný osud se podařilo vypátrat teprve v roce 1957 mladému novináři Georgiji Frolovi, který ukázal obyvatelům vsi předválečnou fotografii nezvěstné dívky. Ti jí bezpečně identifikovali jako statečnou partyzánku, kterou Němci mučili a poté pověsili v jejich vesnici onoho listopadového dne roku 1941. Celá desetiletí bylo hrdinství Věry Vološiny zastíněno osudem její spolubojovnice Zoji Kosmoděmjanské.

V roce 1963 byla po ní pojmenována ulice v Moskvě a malá planetka, zároveň jí byl udělen Řád Vlastenceké války I. stupně. Teprve v roce 1994 byl Věře Vološině udělen titul Hrdina Ruské federace im memoriam.

ru.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Volosina-Vera-Danilovna-t29758#106089Verze : 2