Main Menu
User Menu
Reklama

Volkssturm

People's Storm

Volkssturm - Domobrana
URL : https://www.valka.cz/Volkssturm-t296#1460Verze : 0
MOD
Volkssturm má v německu dlouhou tradici zde se jedná o jednotky složené na konci WWII z mládeže pod 16 let a mužů vyššího věku (často nad 60) nebo se zdravotním postižením. z těchto lidí byly tvořeny útvary obvykle do velikosti praporu (existovaly i divize) které byly přičleňovány jako doplněk k jednotkám WH. obvykle bojovali poblíž svého bydliště a někdy byly i využity jako teritoriální obrana nebo strážní jednotky. výzbroj byla obvykle velmi zastaralá, kořistní a byly velké problémy i s výstrojí proto na fotkách vidíme často civilní "doplňky" jako kabáty a podobně. Útvary volkssturmu měly minimální bojovou hodnotu a jejich užití bylo opravdu zoufalstvím.
URL : https://www.valka.cz/Volkssturm-t296#62668Verze : 0
Volkssturm:
URL : https://www.valka.cz/Volkssturm-t296#101973Verze : 0
MOD
Vzhledem k tomu, že od nás odpadli všichni naši evropští spojenci, stojí po pětiletém těžkém zápase nepřítel v blízkosti hranic, či přímo na hranicích Německa. Napjal své síly, aby zničil naši Říši, německý národ a jeho sociální systém, jeho konečným cílem je vyhlazení německého obyvatelstva.
Stejně jako v roce 1939 stojíme nyní opět sami tváří v tvář zástupu našich nepřítel. V několika málo letech se nám tehdy podařilo, díky prvnímu velkému vzepětí síly našeho německého lidu, vyřešit nejdůležitější vojenské problémy, zajistit Říši a tím i Evropu na celá léta. Zatímco protivník nyní věří, že se již může připravit k poslednímu úderu, jsem rozhodnuti povolat německý lid k druhému velkému vzepětí.
Proti touze našich mezinárodních židovských nepřítel po našem totálním zničení postavíme totální nasazení všeho německého obyvatelstva.
K podpoře aktivních sil naší branné moci, a zejména k vedení neúprosného boje všude tam, kde by nepřítel chtěl vkročit na německou půdu, povolávám tímto všechny německé muže schopné nosit zbraň.
Rozkazuji:
Ve všech župách Velkoněmecké říše vytvoří všichni němečtí muži schopní nosit zbraň, ve věku od 16 do 60 let, Volkssturm. Ten bude všemi zbraněmi a prostředky bránit půdu vlasti všude tam, kde to bude nutné.
URL : https://www.valka.cz/Volkssturm-t296#109635Verze : 0
hodnosti:


Volkssturmmann
Gruppenführer
Zugsführer
Kompanieführer
Bataillonsführer
URL : https://www.valka.cz/Volkssturm-t296#158953Verze : 0
MOD