Main Menu
User Menu

Volksgrenadier FLAK Bataillon

Velitelská rota


Velitelská jednota
2x Kubelwagen


1. sekce
spojaři1. Baterie


Velitelská jednota
2x družstvo


1. sekce
4x 20mm protiletadlový kanón


2. sekce
4x 88mm protiletadlový kanón2. Baterie


Velitelská jednota
2x družstvo


1. sekce
4x 20mm protiletadlový kanón


2. sekce
4x 88mm protiletadlový kanón3. Baterie


Velitelská jednota
2x družstvo


1. sekce
4x 20mm protiletadlový kanón


2. sekce
4x 88mm protiletadlový kanón4. Baterie


Velitelská jednota
2x družstvo


1. sekce
6x Flakpanzer IV Wirbelwind
URL : https://www.valka.cz/Volksgrenadier-FLAK-Bataillon-t26922#96002Verze : 0
MOD
Tažená protiletadlová děla měla vždy nákladní vůz


V letech 1942 a 1943 byly ve struktuře jednotky v 4. baterii používány polopásy (4 sekce po 3 polopásech) s PLK místo Wirbelwindů


V průběhu roku 1944 byly Wirbelwindy nahrazovány Ostwindy
URL : https://www.valka.cz/Volksgrenadier-FLAK-Bataillon-t26922#96003Verze : 0
MOD