Volchin, Alexandr Alexejevič

Volkhin, Alexander Alekseevich
Александр Алексеевич Вольхин
     
Příjmení:
Surname:
Volchin Volkhin
Jméno:
Given Name:
Alexandr Alexejevič Alexander Alekseevich
Jméno v originále:
Original Name:
Александр Алексеевич Вольхин
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.08.1897 Čerkaskul /
28.08.1897 Cherkaskul /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.09.1974 Voroněž /
29.09.1974 Voronezh /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 45. střeleckého sboru
- velitel 145., 147., 251., 263. a 371. střelecké divize
- commander of 45th Rifle Corps
- commander of 145th, 147th, 251st, 263rd and 371st Rifle Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- 17.08.1942 byl zatčen, odsouzen k trestu smrti a byla mu odebrána hodnost za ústup za řeku Don, kde vedl obranu; v prosinci byl jeho trest změněn na 10 let v pracovním táboře a degradování na majora
- v únoru 1943 byl propuštěn a odeslán na frontu v hodnosti podplukovníka, za své následné zásluhy v boji mu byl o měsíc později rozhodnutím soudu vymazán trestní rejstřík a navrácen Řád Rudého praporu a Jubilejní medaile XX. let dělnicko-rolnické Rudé armády
- on 17.08.1942 was arrested, sentenced to death and removed from his rank for retreating behind Don river, where he led the defense, in December was sentence changed to 10 years in labour camp and demotion to Major
- in February 1943 was released and sent back to the front in rank of Lieutenant Colonel, for his merits in combat was the descision of military tribunal his criminal record was removed, the Order of the Red Banner and the Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army were returned
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/Volchin-Alexandr-Alexejevic-t267794#724967 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Volchin Volkhin
Jméno:
Given Name:
Alexandr Alexejevič Alexander Alekseevich
Jméno v originále:
Original Name:
Александр Алексеевич Вольхин
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1922-DD.12.1922 Vyšší vojenská pedagogická škola F. Engelse
DD.12.1922-DD.12.1923 zvláštní oddělení, 1. pěchotní škola
DD.12.1923-19.05.1924 8. petrohradská pěchotní škola
19.05.1924-DD.09.1924 Kyjevská spojená škola velitelů Rudé armády
DD.03.1930-DD.05.1933 Vojenská akademie M. V. Frunzeho
DD.03.1950-DD.05.1951 Vojenská akademie M. V. Frunzeho (pokročilý výcvikový kurz pro velitele střeleckých divizí)
DD.09.1922-DD.12.1922 Higher Military Pedagogical School named after F. Engels
DD.12.1922-DD.12.1923 special department, 1st Infantry School
DD.12.1923-19.05.1924 8th Petrograd Infantry School
19.05.1924-DD.09.1924 Kiev United School of Commanders of the Red Army
DD.03.1930-DD.05.1933 Military Academy of M. V. Frunze
DD.03.1950-DD.05.1951 Military Academy of M. V. Frunze (advanced training course for commanders of rifle divisions)
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
04.11.1939 brigádní velitel
04.06.1940 generálmajor
DD.12.1943 major (degradován)
DD.02.1943 podplukovník
17.01.1944 generálmajor
04.11.1939 Brigade Commander
04.06.1940 Major General
DD.12.1943 Major (demoted)
DD.02.1943 Lieutenant Colonel
17.01.1944 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.05.1916-DD.12.1917 služba v Carské armádě
DD.03.1918-DD.08.1919 služba v Kolčakově armádě
DD.08.1919-DD.06.1953 služba v Rudé armádě
DD.05.1916-DD.12.1917 service in Imperial Army
DD.03.1918-DD.08.1919 service in Kolchak Army
DD.08.1919-DD.06.1953 service in Red Army
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/Volchin-Alexandr-Alexejevic-t267794#724969 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více