Main Menu
User Menu

Vojín, prostý vojín

Private, Common Private

Soldat, Gemeiner

Česky: Vojín
English: Private
Deutsch: Soldat (Gemeiner)
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Vojín
Link to the Dictionary Entry Private
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.05.1926 Harmel, Heinz

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vojin-prosty-vojin-t236947#654808Verze : 1
MOD