Main Menu
User Menu

Vojenský zeměpisný ústav ve Vídni [1839-RRRR]

Militär-geographisches Institut in Wien

Vojenský zeměpisný ústav ve Vídni
Militär-geographisches Institut in Wien


Vznikl roku 1839 sloučením milánského vojenského zeměpisného ústavu (I. R. Instituto geografico militare in Mailand) a vídeňského topograficko-litografického ústavu štábu císařského generálního ubytovatele (Topographisch-lithographischen Anstalt des k.u.k. Generalquartiermeisterstabs). Základním úkolem VZÚ bylo zabezpečení geodetických, kartografických a geografických potřeb rakousko-uherské armády a ostatních státních orgánů a institucí.


Organizační členění (1908)


1. Velitelství ústavu


2. Geodetický odbor
- astronomické oddělení
– trigonometrické oddělení
– nivelační oddělení


3. Mapovací odbor
– oddělení konstrukce map
- mapařská škola
- 1. mapovací oddíl (Wien)
- 2. mapovací oddíl (Wien)
- 3. mapovací oddíl (Klagenfurt)
- 4. mapovací oddíl (Klagenfurt)
- 5. mapovací oddíl (Laibach)
– mechanická dílna


4. Kartografický odbor
– oddělení pro kresbu situace
– oddělení pro kresbu terénu
- evidenční oddělení
- ústavní archiv


5. Technický odbor
- oddělení fotografie
– oddělení heliogravury
– oddělení mědirytu
– oddělení litografie
– oddělení fotolitografie
- oddělení tisku


6. Administrativní odbor
- účtárna
- ústavní pokladna
– stavební správa
– oddíl mužstva


Zdroj:
Schematismus für das k.u.k. Heer und für die k.u.k. Kriegsmarine für 1908 (Wien 1908)
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-zemepisny-ustav-ve-Vidni-1839-RRRR-t111310#390882Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Militaer-geographisches-Institut-in-Wien-t111310#390882Version : 0
MOD