Main Menu
User Menu

Vojenský ústav hygieny a epidemiologie [1992-1992]

Military Hygienic and Epidemiological Institute

     
Název:
Name:
Vojenský ústav hygieny a epidemiologie
Originální název:
Original Name:
Vojenský ústav hygieny a epidemiologie
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.12.1992
Předchůdce:
Predecessor:
3. hygienicko epidemiologický oddíl
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenský ústav hygieny epidemiologie
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
31.12.1992-31.12.1992 Zdravotnické oddělení
Dislokace:
Deployed:
31.12.1992-31.12.1992 Bratislava, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:


Poznámka:
Note:
31.12.1992-31.12.1992 VÚ 1232 Bratislava
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-ustav-hygieny-a-epidemiologie-1992-1992-t183980#537233Verze : 0
MOD