Main Menu
User Menu

Vojenský služobný odznak

Long Service Cross

Katonai Szolgálati Jel

     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak
Název v originále:
Original Name:
Katonai Szolgálati Jel
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.03.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
pro důstojníky:


1. třída - za 35 roků
2. třída - za 25 roků
3. třída - za 15 roků


pro mužstvo a poddůstojníky:


1. třída - za 20 let
2. třída - za 10 let
3. třída - za 6 let
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
szlukacs.freeweb.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#653333Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#653333Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak - 1. třída pro důstojníky
Název v originále:
Original Name:
Katonai Szolgálati Jel
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.03.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
szlukacs.freeweb.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#653359Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#653359Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak - 2. třída pro důstojníky
Název v originále:
Original Name:
Katonai Szolgálati Jel
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.03.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
szlukacs.freeweb.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#653360Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#653360Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak - 3. třída pro důstojníky
Název v originále:
Original Name:
Katonai Szolgálati Jel
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.03.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
szlukacs.freeweb.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#653361Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#653361Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak - 1. třída pro poddůstojníky
Název v originále:
Original Name:
Katonai Szolgálati Jel
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.03.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
szlukacs.freeweb.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#653363Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#653363Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak - 2. třída pro poddůstojníky
Název v originále:
Original Name:
Katonai Szolgálati Jel
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.03.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
szlukacs.freeweb.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#653364Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#653364Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenský služební odznak - 3. třída pro poddůstojníky
Název v originále:
Original Name:
Katonai Szolgálati Jel
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.03.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
szlukacs.freeweb.hu
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#653365Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#653365Version : 0
MOD
Název
Name
Vojenský služební odznak - 1. třída pro důstojníky
Long Service Cross - 1st Class for Officers
Katonai Szolgálati Jel
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#653366Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#653366Version : 0
MOD
Název
Name
Vojenský služební odznak - 2. třída pro důstojníky
Long Service Cross - 2nd Class for Officers
Katonai Szolgálati Jel
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#653367Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#653367Version : 0
MOD
Název
Name
Vojenský služební odznak - 3. třída pro důstojníky
Long Service Cross - 3rd Class for Officers
Katonai Szolgálati Jel
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#653368Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#653368Version : 0
MOD
Název
Name
Vojenský služební odznak - 1. třída pro poddůstojníky
Long Service Cross - 1st Class for NCO´s
Katonai Szolgálati Jel
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#653369Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#653369Version : 0
MOD
Název
Name
Vojenský služební odznak - 2. třída pro poddůstojníky
Long Service Cross - 2nd class for NCO´s
Katonai Szolgálati Jel
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#653370Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#653370Version : 0
MOD
Název
Name
Vojenský služební odznak - 3. třída pro poddůstojníky
Long Service Cross - 3rd Class fro NCO´s
Katonai Szolgálati Jel
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#653371Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#653371Version : 0
MOD
Vojenský služobný odznak bol založený 29.3.1923. Vychádzal z tradície rakúsko-uhorských vojenských služobných odznakov, od ktorých prebral základný tvar ako aj rozdelenie. Delil sa na dve základné skupiny a to :
- kríže pre dôstojníkov
- kríže pre poddôstojníkov a mužstvo
pričom každá mala tri triedy.
Vojenský služobný odznak pre dôstojníkov
základný tvar vychádzal z r.u. vzoru, v stredovom medailóne však habsburského orla vystriedali maďarské národné motívy, smalt u vyšších tried je zelený namiesto pôvodného čierneho a samozrejme zmenila sa aj farba stuhy. Kríže sa delili nasledovne:
I.trieda za 40 odslúžených rokov
II.trieda za 30 odslúžených rokov
III.trieda za 20 odslúžených rokov
v roku 1942 došlo k zmene počtu odslúžených rokov potrebných na získanie jednotlivých tried o 5 rokov:
I.trieda - 35 rokov služby
II.trieda - 25 rokov služby
III. trieda - 15 rokov služby
zdroj:
akm.jjsoft.hu
Vojenský služobný odznak - Kríž 1.triedy

Kríž 1.triedy
Vojenský služobný odznak - kríž 2.triedy

kríž 2.triedy
Vojenský služobný odznak - kríž 3.triedy

kríž 3.triedy
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#377674Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#377674Version : 0
Vojenský služobný odznak pre poddôstojníkov
od svojho r.u. vzoru sa líšili len minimálne, a to predovšetkým stuhou. Delil sa na tri triedy:
I.trieda za 20 rokov služby
II.trieda za 10 rokov služby
III. trieda za 6 rokov služby
zdroj:
akm.jjsoft.hu
Vojenský služobný odznak - kríž 1.triedy

kríž 1.triedy
Vojenský služobný odznak - kríž 2.triedy

kríž 2.triedy
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-sluzobny-odznak-t105654#377675Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Long-Service-Cross-t105654#377675Version : 0