Main Menu
User Menu

Vojenský řád železného trojlístku [1941]

The Military Order of the Iron Threfoil / Original Name: Vojnički red Željezni trolist

     
Název:
Name:
Vojenský řád železného trojlístku
Název v originále:
Original Name:
Vojnički red Željezni trolist
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
- velkokříž
- velkokříž s věncem
- kříž 1. třídy
- kříž 1. třídy s věncem
- kříž 2. třídy
- kříž 2. třídy s věncem
- kříž 3. třídy
- kříž 3. třídy s věncem
- kříž 4. třídy
- kříž 4. třídy s věncem
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-zelezneho-trojlistku-1941-t39232#320021Verze : 0
MOD
Vojnički red Željezni trolist


Datum vzniku : listopad 1941


Udělován za hrdinství a zásluhy. Nejvyšší Chorvatské vojenské vyznamenání za 2. světové války.


V těchto stupních (počet udělených) :


Velký kříž s dubovým věncem (0)
Velký kříž (0)
Kříž 1. třídy s dubovým věncem (1)
Kříž 1. třídy (3)
Kříž 2. třídy s dubovým věncem (5)
Kříž 2. třídy (12)
Kříž 3. třídy s dubovým věncem (50)
Kříž 3. třídy (64)
Kříž 4. třídy s dubovým věncem (256)
Kříž 4. třídy (577)
Vojenský řád železného trojlístku [1941] - Kříž 4. třídy s dubovým věncem

Zdroj : www.axishistory.com

Kříž 4. třídy s dubovým věncem

Zdroj : www.axishistory.com

URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-zelezneho-trojlistku-1941-t39232#148406Verze : 0
Přehled některých dekorovaných :


Ante Pavelić - Kříž 1. třídy s dubovým věncem
Slavko Kvaternik - Kříž 1. třídy
Rafael Boban - Kříž 1. třídy
Arthur Phleps - Kříž 1. třídy
Marko Mesić - Kříž 2. třídy
Franjo Šimić - Kříž 3. třídy
Jure Francetić - Kříž 3. třídy
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-zelezneho-trojlistku-1941-t39232#148407Verze : 0
Vojnički red Željezni trolist
Militärorden Eisernes Dreiblatt
Military order Iron TrefoilŘád Železného trojlistu se ve svém názvu, ale i rozdělení, nechal volně inspirovat slavným Železným křížem.


Řád byl založen samotným Poglavníkem (vůdcem) Dr. Ante Paveličem a z jeho rozhodnutí byl určen jako nejvyšší vojenské vyznamenání pro vojáky, poddůstojníky a důstojníky armády, domobrany, polovojenských oddílů, jednotek četníků a všem těm, kteří se zbraní v ruce statečně a neohroženě vystoupili na obranu NDH.


Řád byl založen 27.listopadu roku 1941. Řádové dekorace mohli být udělovány spojencům a zde především Němcům, Rumunům a Italům a to vždy za spolupráci a statečnost jednotlivců při obraně Chorvatska, tedy i v bojích proti partyzánům. I. a II. stupeň byl však vyhrazen pro nejvyšší velitelé armády a uděloval se za výtečné vedení jednotek spojené s vítězstvím v bitvě, či střetnutí. Vojáci, kterým byl udělen řád I. nebo II. třídy, měli právo na titul a oslovení „RYTÍŘ“.


Řád byl rozdělen do čtyř stupňů. Řádový kříž každého stupně mohl být povýšen zeleně smaltovaným dubovým věncem, který se uděloval jako projev mimořádného uznání za projevenou osobní chrabrost a statečnost. Řádová dekorace se nikdy nedoplňovala meči a to ani na stuze.


Řád byl navržen a posléze i realizován jako stylizovaný jetelový trojlist, ražba se prováděla v patinovaném černém kovu. Kříž byl rámován stříbrnými kontury. Na středu dekorace byl umístěn státní znak s modrým písmenem „U“ (znak ustašovců). V případě, že vyznamenaný voják obdržel zeleně smaltovaný dubový věnec, kladl se tento věnec na střed kříže pod státní znak NDH.


Na reversu kříže ( viz obrázek ) je umístěn nápis:


ZA DOM SPREMNI – ( Za vlast) a dále datum vyhlášení samostatnosti 10.IV.1941


Stuha pro všechny řádové stupně byla jednotná, červená s bílými postraními pruhy (válečná stuha). Šířka stuhy byla 40 mm bílé pruhy 6 mm.


Literatura:
TARAS D.A. : Válečné vyznamenání spojenců Německa v 2.světové válce. Minsk 2005
KLIETAMM K.G : Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaille.Berlin 1966


gramaticky opraveno 1.7.2009 Hanyz
Vojenský řád železného trojlístku [1941] - Chorvatko:Rytířský erb.jpg

Chorvatko:Rytířský erb.jpg
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-zelezneho-trojlistku-1941-t39232#317833Verze : 1
Stupně řádu Trojlistu:


Velkokříž řádu Železného trojlistu s dubovým věnce udělen nebyl.


Řád I. třídy s dubovým věncem:
Výška řádového klenotu je 52 mm, rozměry středového medailonu se státním znakem 13 mm. Kříž se nosil jako náhrdelní dekorace na stuze. Za celou dobu existence řádu byl kříž udělen v roce 1942 Dr. Ante Paveličovi, vůdci Chorvatského národa.


Řád I. třídy (bez dubového věnce)


Kříž byl udělen pouze třem význačným vojákům a to:
Vrchní velitel chorvatské armády maršál Slavko Kvaternik obdržel řád dne 11. února 1942. Řád mu předal osobně jeho vůdce a přítel Dr. Pavelič.


Generál (Obergruppenführer) jednotek SS Artur Phleps (1881-1944), velitel 7. SS Freiwilligen-Gebirgs Division „Prinz Eugen“ obdržel kříž řádu v roce 1944 (viz obrázek)


Rytíř Rafael Boban (1907- 1946), který již byl rytířem řádu II. třídy řádu Železného trojlistu, řád mu byl předán dne 22. února 1945 za hrdinství a odvahu v bojích proti postupujícím jednotkám Rudé armády.Řád II. třídy s dubovým věncem:
Nosil se na levé straně hrudi jako připínací odznak, bez stuhy.
Zde vyobrazený originální kříž II. třídy s dubovým věnce pochází ze sbírky moravského sběratele Ivana Smýkala.
Mezi nositeli řádu II. třídy nacházíme tak zvučná jména jako je rytíř Vojenského řádu Marie Terezie Vladimír Laxa, který na své uniformě polního maršála chorvatské armády nosil i své řády, které získal jako plukovník generálního štábu rakousko-uherské armády.Řád III. třídy s dubovým věncem:
Výška odznaku 42 mm, rozměr středového medailonu 12 mm


Řád III. třídy
Nosil se na průvlečné stuze v knoflíkové dírce (viz obrázek příslušníka Černé legie s řádem na uniformě v knoflíkové dírce).Řád IV. třídy s dubovým věncem (i bez tohoto věnce):
Nosil se na trojúhelníkové stuze na levé straně hrudi.Poznámka:
Artur Phleps byl mimo jiné i nositelem Československého válečného kříže 1918, který mu byl udělen za jeho bojové nasazení proti rudým gardám Maďarů v roce 1919, kdy tento důstojník v hodnosti plukovníka rumunské armády se svoji jednotkou krvavě potlačil tyto jednotky. Válečný kříž mu byl udělen v roce 1928.
Celý život tohoto bývalého podplukovníka rakousko-uherské armády, rumunského Němce je bohatý na dějinné zvraty. V roce 1941 se dobrovolně přihlásil do jednotek německé SS a celý svůj života zasvětil boji proti bolševismu.
Literatura:
Je uvedena v úvodní části článku.


gramaticky upraveno 1.7.2009 Hanyz
Vojenský řád železného trojlístku [1941] - Maršál chorvatské armády Slavko Kvaterník

Maršál chorvatské armády Slavko Kvaterník
Vojenský řád železného trojlístku [1941] - Obrázek generála SS s křížem řádu  I. st.

Obrázek generála SS s křížem řádu I. st.
Vojenský řád železného trojlístku [1941] - II.třída,originál řádu (moravská sbírka)

II.třída,originál řádu (moravská sbírka)
Vojenský řád železného trojlístku [1941] - Důstojní chorvatské Černé legie s řádem III.třídy v knoflíkové dirce.

Důstojní chorvatské "Černé legie" s řádem III.třídy v knoflíkové dirce.
Vojenský řád železného trojlístku [1941] - Jelačič, rakouský velitel,slavné období chorvatska.z této tradice čerpal Dr.Pavelič.

Jelačič, rakouský velitel,slavné období chorvatska.z této tradice čerpal Dr.Pavelič.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-zelezneho-trojlistku-1941-t39232#317915Verze : 0