Main Menu
User Menu

Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, š.p. [1989-2006]

VOP 028 Prešov

     
Název:
Name:
Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, š.p.
Originální název:
Original Name:
Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, š.p.
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1948-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-01.07.1989 Automobilní opravárenský závod Prešov
01.07.1989-01.01.2006 Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, š.p.
Obory výroby:
Production Subjects:
opravy tanků a těžkých vojenských nákladních automobilů Tatra
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1948-01.01.2006 Prešov /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
DD.MM.1948
Zánik:
Cancelled:
01.01.2006 privatizován, nástupnická firma DELTA DEFENCE, a.s.
Produkty:
Products:
DD.MM.2005-DD.MM.2006 RM 70/85 Modular
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VOP 028
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=1214&SID=8&P=1
www.etrend.sk
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-028-Presov-s-p-1989-2006-t207651#588162Verze : 0
MOD
Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, š.p.


Hlavní pracovní náplň opravárenského zařízení v Prešově tvořily v počátku jeho existence opravy širokého sortimentu motocyklů a automobilů trofejního původu používaných na přelomu čtyřicátých a padesátých let československou armádou. S přezbrojováním Československé lidové armády na novou automobilní techniku se prešovské opravny postupně specializovaly na opravy nákladních vozidel, primárně československého původu:
- Tatra 128
- Praga V3S
- Tatra 138
- Tatra 148
- Tatra 813
- Tatra 815


Vojenský opravárenský podnik 028 Prešov, š.p. byl založen k 1.7.1989 rozhodnutím ministra národní obrany ČSSR na základě jím vydané zakládací listiny čj. 1105-84 ze dne 23.6.1989. Dnem 1.7.1989 na VOP 028 přešly veškerý majetek, práva a závazky zanikající výrobně hospodářské organizace AOZ Prešov. Podnik nadále pokračoval v opravách vojenských nákladních automobilů československé výroby (až do stupně generální oprava). Součástí jeho výrobního programu byly rovněž rekonstrukce, generální opravy, revize a revizní zkoušky silničních jeřábů (resp. vyprošťovacích automobilů) o nosnosti 500 kg až 30 000 kg typů AD-20, AB-063, AD-070, AD-080, AD-160, AD-28, AV-15 a AV-8. V roce 1991 se objevily první úvahy o možné privatizaci podniku.


S rozdělením federace a následnými početními redukcemi slovenské armády podnik svůj sortiment služeb rozšířil na opravy tankové (T-55AM2, MT-55A, VT-55A, UOS-155) a speciální techniky (Božena) i nákladních automobilů pro civilní sektor. Civilní segment se na tržbách podniku nejvíce podílel v letech 1993 a 1994 a tvořily ho opravy nákladních vozidel pro zákazníky v Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Obchodní úspěch na těchto trzích však netrval dlouho, protože tyto státy následně zakázaly dovoz starých nákladních aut. Nízké vytížení kapacit podniku ze strany slovenského ministerstva obrany a nedostatečný počet zakázek z civilního sektoru znamenaly, že hospodářské výsledky VOP 028 na konci devadesátých let a na začátku tisíciletí pravidelně končily ekonomickou ztrátou. Špatné hospodářské výsledky znamenaly, že se neinvestovalo do oprav areálu ani nákupu nových technologií, což konkurenceschopnost firmy dále oslabilo.


V roce 2000 se proto Ministerstvo obrany SR jako zřizovatel podniku vrátilo k plánu na jeho privatizaci. K ní ale došlo až o několik let později. Na jaře 2002 pracovalo v podniku zhruba 125 osob. V roce 2005, v době probíhající privatizace, mezi předmět činnosti VOP 028 patřily:
- oprava vozidel Tatra 148, Tatra 813 a Tatra 815
- prodej vozidel Tatra 148, Tatra 813 a Tatra 815
- oprava vozidel Avia 21, Avia 30 a Avia 31
- oprava autobusů Karosa C 734 a LC 735
- oprava autojeřábů a autocisteren na podvozcích Tatra
- záruční servis vozidel Avia T 4x4
- pozáruční servis vozidel Avia T 4x4
- montáž hydraulických rukou PANOBA
- oprava vojenské techniky a výzbroje
(opravy byly prováděny v rozsahu servisní, běžné a generální opravy)


Nástupnickou společností Vojenského opravárenského podniku 028 Prešov, š.p. se od začátku roku 2006 stala DELTA DEFENCE, a.s.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-028-Presov-s-p-1989-2006-t207651#588164Verze : 5
MOD
Areál VOP 028 Prešov 49°00'28.02"N 21°13'58.87"E
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-028-Presov-s-p-1989-2006-t207651#588167Verze : 0
MOD