Main Menu
User Menu

Vojenský opravárenský podnik 015 Nováky, š.p. [1989-2006]

VOP 015 Nováky

     
Název:
Name:
Vojenský opravárenský podnik 015 Nováky, š.p.
Originální název:
Original Name:
Vojenský opravárenský podnik 015 Nováky, š.p.
Historie názvů:
History of Names:
01.12.1950-01.12.1951 51. zbrojnice
01.12.1951-01.09.1961 51. dělostřelecká základna
01.09.1961-01.07.1989 Vojenský opravárenský závod Nováky
01.07.1989-04.01.2006 Vojenský opravárenský podnik 015 Nováky, š.p.
04.01.2006-DD.MM.2013 Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.
Obory výroby:
Production Subjects:
opravy munice
delaborace a likvidace munice
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
01.12.1950-DD.MM.2013 Nováky /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1951-01.09.1963 sklad munice, Sklený /
DD.10.1958-01.09.1961 2. sklad munice, Hodslavice /
Vznik:
Founded:
01.12.1950
Zánik:
Cancelled:
01.01.2013 podnik pronajat společnosti MSM Martin, a.s.
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=5510&SID=6&P=1
https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=68781&SID=6&P=1
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-015-Novaky-s-p-1989-2006-t190360#550679Verze : 2
MOD
Vojenský opravárenský podnik 015 Nováky, š.p.


V roce 1957 zahájila 51. dělostřelecká základna činnosti související se servisem munice, kterou měla ve své působnosti, a se zabezpečením životního cyklu (opravy, revize a likvidace) dělostřelecké a raketové munice. O čtyři roky později proběhla její reorganizace na Vojenský opravárenský závod Nováky.


Vojenský opravárenský podnik 015 Nováky, š.p. byl založen k 1.7.1989 rozhodnutím ministra národní obrany ČSSR na základě jím vydané zakládací listiny čj. 1105-84 ze dne 23.6.1989. Dnem 1.7.1989 na VOP 015 přešly veškerý majetek, práva a závazky zanikající výrobně hospodářské organizace Vojenský opravárenský závod Nováky. Mezi hlavní činnosti podniku patřily:
- výroba školní, cvičné a ostré munice
- vývoj a výroba speciálních zařízení
- opravárenská činnost
- delaborace a likvidace munice


V průběhu své existence podnik realizoval likvidaci dělostřelecké, raketometné, ženijní a letecké munice různých druhů a ráží. Při maximálním využití kapacit dokázal závod zlikvidovat více než 12 000 tun různých typů munice ročně.


VOP 015 byl zrušen Rozhodnutím Ministerstva obrany Slovenské republiky ze dne 23. prosince 2005 bez likvidace podle § 13 ods. 1 zák. č. 541/2005 Z.z. o transformaci některých státních podniků na akciové společnosti. Jeho nástupnickou organizací se stal Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.


V pátek 2. března 2007 kolem 16.30 došlo k výbuchu tamního delaboračního skladu, kde explodovaly výbušniny určené k likvidaci. V důsledku nehody zahynulo 8 lidí, dalších 17 osob bylo hospitalizováno v nemocnicích. 30 lehce zraněných bylo ošetřeno přímo na místě. Dvě nejsilnější exploze dosáhly síly zemětřesení s magnitudem 2,1. V okolí navíc vypukl intenzivní požár. Jednalo se o jednu z největších průmyslových havárií v novodobé historii Slovenska.


Podnik se následně dostal do ekonomických potíží, které vedly k tomu, že Ministerstvo obrany SR se jako jediný akcionář rozhodlo zahájit proces výběru strategického partnera. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost MSM Martin, a.s., která získala movitý i nemovitý majetek Vojenského opravárenského podniku Nováky, a.s. do dlouhodobého pronájmu.


V létě 2014 byla v areálu podniku zahájena činnost společnosti CZ - Slovensko, s. r. o., společného podniku firem Česká zbrojovka, a.s. a MSM Martin, a.s. Jeho výrobní program zpočátku tvořily komponenty k zásobníkům a útočným puškám. V druhé fázi se pak předpokládala montáž útočných pušek BREN a servis útočných pušek.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-015-Novaky-s-p-1989-2006-t190360#587976Verze : 3
MOD