Main Menu
User Menu

Vojenský okres Navarra, Baskické provincie, Burgos [1859-1860]

Military District Navarra, Basque Provinces, Burgos

Distrito Militar Navarra-Provincias Vascongadas-Burgos

     
Název:
Name:
Vojenský okres Navarra, Baskické provincie, Burgos
Originální název:
Original Name:
Distrito Militar Navarra-Provincias Vascongadas-Burgos
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.11.1859
Předchůdce:
Predecessor:
X. generální kapitánie Navarra, XI. generální kapitánie Burgos, XII. generální kapitánie Baskycké provincie
Datum zániku:
Disbanded:
DD.06.1860
Nástupce:
Successor:
X. generální kapitánie Navarra, XI. generální kapitánie Burgos, XII. generální kapitánie Baskycké provincie
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
03.11.1859-DD.06.1860 Velitelství armády
Dislokace:
Deployed:
03.11.1859-DD.06.1860 Burgos, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
03.11.1859-DD.06.1860 Blanco Castañola, Antonio María ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
Hermoso de Mendoza y Baztán, M. T., (2006), Boletin Informativo de Aistema Archivistico de la Defensa, La División Territorial Militar en los siglos XIX y XX, Ministerio de Defensa, Madrid, pp. 3-13
Mogaburo López, F., (2017), Historia orgánica de la grandes unidades (1475-2018), Ministerio de Defensa, Madrid
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-okres-Navarra-Baskicke-provincie-Burgos-1859-1860-t263139#716228Verze : 0
MOD