Main Menu
User Menu

Vojenský kartografický ústav [1958-1992]

Military Cartographic Institute

     
Název:
Name:
Vojenský kartografický ústav
Originální název:
Original Name:
Vojenský kartografický ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
3. vojenský zeměpisný ústav
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenský kartografický ústav
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-31.12.1992 Topografické oddelení
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-15.07.1969 Banská Bystrica, ? /
15.07.1969-31.12.1992 Harmanec, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1958-DD.MM.1959 Jeník, Josef (Plukovník)
DD.MM.1959-DD.MM.1960 Cupal, Zdeněk (Podplukovník)
DD.MM.1960-DD.MM.1971 Kováč, Ján (Plukovník)
DD.MM.1971-DD.MM.1976 Oliva, Vladislav (Plukovník)
DD.MM.1976-DD.MM.1987 Slyško, Pavol (Plukovník)
DD.MM.1987-DD.MM.1992 Fartel, Karol (Plukovník)
DD.MM.1992-31.12.1992 , (0)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
VÚ 1260
Zdroje:
Sources:
Historie Geografické služby AČR 1918-2008 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-kartograficky-ustav-1958-1992-t108892#526348Verze : 0
MOD
Roku 1952 byl dosavadní 3. Vojenský kartografický ústav přejmenován na Vojenský kartografický ústav.


Dislokace: Banská Bystrica (od 1969 Harmanec)


Od 1. ledna 1993 se VKÚ stal součástí armády Slovenské republiky.


Prameny:
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-kartograficky-ustav-1958-1992-t108892#385961Verze : 0
MOD
plukovník Ing. Josef Jeník (1952 - 1959)
podplukovník Ing. Zdeněk Cupal (1959 - 1960)
plukovník Ján Kováč (1960 - 1971)
plukovník Ing. Vladislav Oliva (pověřen 1971 - 1976)
plukovník Ing. Pavol Slyško (1976 - 1987)
plukovník Ing. Karol Fartel (1987 - 1992)
Ing. Pavol Kontra (1992)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-kartograficky-ustav-1958-1992-t108892#385962Verze : 0
MOD
Reprodukční odbor Harmanec (1952-1969)


Prameny:
Historie Geografické služby AČR 1918 - 2008 (Praha 2008)
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-kartograficky-ustav-1958-1992-t108892#385983Verze : 0
MOD