Vojenské velitelství Vídeň

Militärkommando in Wien
     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Vídeň Military Command in Vienna
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Wien
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
2. sbor 2nd Corps
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministry of War
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.08.1914 Fath, Heinrich (Generalmajor)
DD.08.1914-DD.11.1915 Wikullil, Franz von ( )
DD.11.1915-DD.01.1916 Salis-Seewis, Johann von ( )
DD.01.1916-DD.11.1918 Kirchbach auf Lauterbach, Johann von (General der Infanterie)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast I also known as Corps Area II
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Viden-t68681#378763 Verze : 0
Zborová oblasť II.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Viedeň


časť monarchie: Rakúsko
oblasti patriace k zboru: Dolné Rakúsko, Morava


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Viden-t68681#240864 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více