Main Menu
User Menu
Reklama

Vojenské velitelství Temešvár

Militärkommando in Temesvar

     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Temešvár
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Temesvar
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
7. sbor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Temešvár
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.09.1914 Kareß, Eduard ( )
DD.09.1914-DD.09.1918 Hess, Rudolf ( )
DD.09.1918-DD.11.1918 Hordt, Theodor von ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast VII
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Temesvar-t68686#378886Verze : 0
MOD
Zborová oblasť VII.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Temešvár


časť monarchie: Uhorsko
oblasti patriace k zboru:


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Temesvar-t68686#240870Verze : 0