Vojenské velitelství Štýrský Hradec

Militärkommando in Graz
     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Štýrský Hradec Military Command in Graz
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Graz
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
3. sbor 3rd Corps
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministry of War
Dislokace:
Deployed:
DD.08.1914-DD.11.1918 Štýrský Hradec
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.08.1916 Mattanovich, Erwin von ( )
DD.08.1916-DD.06.1917 Martiny von Malastów, Hugo (General der Infanterie)
DD.06.1917-DD.04.1918 Schmidt von Fussina, Ignaz ( )
DD.04.1918-DD.11.1918 Lukas, Karl von ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast III also known as Corps Area III
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Styrsky-Hradec-t68682#378766 Verze : 0
Zborová oblasť III.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Štýrsky Hradec


časť monarchie: Rakúsko
oblasti patriace k zboru: Štýrsko, Korutany, Kraňsko, Istria


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Styrsky-Hradec-t68682#240865 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více