Vojenské velitelství Lvov

Militärkommando in Lemberg
     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Lvov Military Command in Lviv
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Lemberg
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
11. sbor 11th Corps
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministry of War
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lvov
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mukačevo
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Štýrský Hradec
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Moravská Ostrava
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.11.1914 Hofmann, Peter ( )
DD.11.1914-DD.03.1915 Materna, Artur ( )
DD.03.1915-DD.05.1918 Hajek, August ( )
DD.05.1918-DD.11.1918 Pfeffer, Rudolf ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast XI also known as Corps Area XI
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Lvov-t68690#378879 Verze : 0
Zborová oblasť XI.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Lvov


časť monarchie: Rakúsko
oblasti patriace k zboru: Bukovina


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Lvov-t68690#240876 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více