Main Menu
User Menu

Vojenské velitelství Litoměřice

Militärkommando in Leitmeritz

     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Litoměřice
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Leitmeritz
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
9. sbor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Litoměřice
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.03.1915 Hajek, August ( )
DD.03.1915-DD.11.1917 Scheure, Eugen von ( )
DD.11.1917-DD.10.1918 Daniel von Drinamünde, Franz ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast IX
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Litomerice-t68688#378840Verze : 0
MOD
Zborová oblasť IX.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Litoměřice


časť monarchie: Rakúsko
oblasti patriace k zboru: Čechy (severná polovica)


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Litomerice-t68688#240873Verze : 0
Služební dopis Vojenského velitelství v LitoměřicíchZdroj:
http://www.burda-auction.com/
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Litomerice-t68688#378873Verze : 0
MOD