Main Menu
User Menu

Vojenské velitelství Krakov

Militärkommando in Krakau

     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Krakov
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Krakau
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
1. sbor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
Dislokace:
Deployed:
DD.08.1914-DD.MM.1918 Krakov
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.10.1915 Matuschka, Ludwig ( )
DD.10.1915-DD.05.1918 Brandner von Wolfszahn, Adam ( )
DD.03.1918-DD.10.1918 Benigni von Müldenburg, Siegmund (Feldzeugmeister)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast I
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Krakov-t68680#378486Verze : 0
MOD
Zborová oblasť I.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Krakov


časť monarchie: Rakúsko
oblasti patriace k zboru: Rakúska časť Poľska, Sliezsko


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Krakov-t68680#240863Verze : 0