Main Menu
User Menu

Vojenská záslužná medaile

Military Merit Medal

Medalla al Merito militar

     
Název:
Name:
Vojenská záslužná medaile
Název v originále:
Original Name:
Medalla al Merito militar
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1865
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
zlatá
stříbrná
bronzová
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wawards.org
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#664745Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenská záslužná medaile - zlatá
Název v originále:
Original Name:
Medalla al Merito militar - Oro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1865
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wawards.org
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#664746Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenská záslužná medaile - stříbrná
Název v originále:
Original Name:
Medalla al Merito militar - Plata
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1865
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wawards.org
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#664747Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenská záslužná medaile - bronzová
Název v originále:
Original Name:
Medalla al Merito militar - Bronce
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1865
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wawards.org
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#664748Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenská záslužná medaile - zlatá
Military Merit Medal - Gold
Medalla al Merito militar - Oro
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#664749Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenská záslužná medaile - stříbrná
Military Merit Medal - Silver
Medalla al Merito militar - Plata
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Vitalis Pasha, -
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#664750Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenská záslužná medaile - bronzová
Military Merit Medal - Bronze
Medalla al Merito militar - Bronce
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#664751Verze : 0
MOD
Mexické medaile se na naše území dostaly a byla to především Vojenská záslužná medaile stříbrná či bronzová. Tyto medaile se na našem území objevují společně s českými a moravskými veterány, kteří byli příslušníky dobrovolnického sboru, který arcivévodu a pozdějšího císaře Maxmiliána doprovázel. Expediční sbor se zúčastnil tamních bojů a po nezdařeném tažení a smrti císaře dne 19. června 1867 se jeho živí příslušníci vrátili zpět do vlasti. A celá řada jich byla těmito medailemi vyznamenána.
Medaile se vyskytuje v několika typech a vydáních a proto si tyto medaile a jejich ražby objasníme a vysvětlíme.
Koncem roku 1863 francouzský expediční sbor císaře Napoleona III. pod velením maršála Achile Bazaina dobyl podstatnou a nejdůležitější část země. A vytvořil příznivé podmínky pro splnění císařovi vize a plánu, vytvořit na území Mexika monarchii, která by byla pod vlivem Francie. Za nového panovníka Mexika byl po delším diplomatickém jednání vyvolen rakouský arcivévoda Ferdinand Maxmilián, mladší bratr rakouského císaře Františka Josefa I. Dne 10. dubna 1864 přijal arcivévoda mexickou deputaci na svém zámku Miramare poblíže Terstu a přijal i nabízenou císařskou korunu vzdálené země. Vedoucím mexické delegace byl Don Gutierez de Estrada, kterého již tehdy vyznamenal velkokřížem řádu Panny Marie z Guadalupe, řádu, který předtím roku 1863 mexická provizorní vláda obnovila.
Dne 16. dubna odplul Maxmilián na palubě rakouské lodi Navara a přistál dne 16. června 1864 v přístavu Veracruz. Dne 12. června pak slavil vjezd do hlavního města Mexika. Sbor českých dobrovolníků čítal zhruba 800-900 mužů a jejich veliteli byli hrabě Thun a hrabě Khevenhuller, který byl zároveň velitelem dobrovolníků z Rakouska, byl to takzvaný pluk červených husarů.
Tito vojáci se měli stát jádrem budoucí vycvičené armády císařského Mexika. Tvořila se armáda, které musela být i oceněna nějakou viditelnou dekorací a tak již brzy po příchodu do Mexika zakládá svoji záslužnou medaili. Země byla ve varu občanské války a boje neustávaly v podstatě do konce císařství a celého tohoto dobrodružného počínání mladého Maxmiliána. V některých odborných publikacích se objevuje zmínka, že medaile byly založeny již 14. října 1863. Pro toto tvrzení však neexistuje žádný doklad. V roce 1863 ještě císařský trůn nebyl obsazen. Snad toto tvrzení může vycházet z uvažování tehdejší prozatímní vlády, která obnovila starý mexický řád Panny Marie z Guadalupe, založený již císařem Itrubidem. V té době, a to dne 29. října 1863, však zakládá císař Napoleon III. svoji pamětní mexickou medailí.
Císař Maxmilián vydal celkově dva odlišné druhy těchto medailí. Při prvním pobytu dne 14. října zřizuje Vojenskou záslužnou medaili. První vydání medaile má na lícové straně portrét mladého císaře zobrazený z levé strany a hledící k pravému okraji medaile. Tvář panovníka má kratší vous, tak zvaný císařský (Keiserbart), takový nosil i císařův bratr František Josef I. Císař Maxmilián se narodil 6. července 1832 jako druhorozený syn arcivévody Františka Karla, mladšího bratra císaře Ferdinanda V. Jeho matka byla Žofie Bavorská. V roce 1854 se stal admirálem rakouského loďstva a v roce 1857 byl generálním guvernérem v Lombardsku-Benátsku. V Mexiku Maxmilián začíná nosit plavý vous.
Druhé vydání medailí je z 10. března 1865 a je zde právě rozlišená délka panovníkova vousu. Na těchto druhých medailích je císař zdoben již novým vousem (viz obrázek).
Vojenská záslužná medaile byla rozdělená do tří stupňů:
l.třída - Zlatá medaile
2.třída - Stříbrná medaile
3.třída - Bronzová medaile
Medaile I. typu a vydání z roku 1864 mají dvě prakticky shodné ražby. První je od francouzského medailera Charlose Trotina a druhá od medailera E. Falota (byl i tvůrcem druhé varianty Mexické medaile císaře Napoleona III.
Druhé vydání medailí z 10. března 1865 je přece jen o něco rozšířenější. Existují tři varianty od třech medailérů. Je to práce S. C. Navalona, dále René Sterna a dále anonymní bez označení medailera. To, že se medaile liší velikosti či závěsným ouškem je možno připsat tomu, že se razily na různých místech a to nejen v době císařství Maxmiliána, ale i později pro potřebu expedičního sboru. Všechny medaile, které se na našem území a v našich sbírkách nacházejí, můžeme považovat za vzácné.
Literatura:
Václav Měřička: Mexické medaile
L.Sršen-D.Stehlíková: Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského (katalog výstavy Praha 1999)

Vojenská záslužná medaile - Soukromá sbírka (Faleristika)

Soukromá sbírka (Faleristika)
Vojenská záslužná medaile - Soukromá sbírka (Alt)

Soukromá sbírka (Alt)
Vojenská záslužná medaile - Typ Navalo, stříbrná medaile má dobově opravené ouško

Typ Navalo, stříbrná medaile má dobově opravené ouško
Vojenská záslužná medaile - Medaile veteránského spolku v Jablonci, ražba Pichl Praha

Medaile veteránského spolku v Jablonci, ražba Pichl Praha
Vojenská záslužná medaile - Soukromá sbírka (Alt)

Soukromá sbírka (Alt)
Vojenská záslužná medaile - Francouzská ražba medaile  Maxmiliána

Francouzská ražba medaile Maxmiliána
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#303643Verze : 1
Císař Maxmilán mimo své Vojenské záslužné medaile založil ještě stejnou řadu Občanských záslužných medailí (LA MEDALLA DEL MERITO CIVIL). Ražba těchto medailí je téměř shodná, pouze nápis ve věnci na rubové straně je změněn (AL MERITO CIVIL). Medaile se opět nosí na jasně červené stuze. V našich podmínkách a v našich sbírkách se tyto medaile téměř nevyskytují, což je dáno i charakterem tohoto vyznamenání. Jeden exemplář této medaile, který je zhotoven ve zlaceném stříbře je uložen v depozitu Národního muzea v Praze. První ražby medailí byly raženy v Paříži, další již v Mexiku. Poslední xempláře byly raženy ve Vídni.
Na skvostné výstavě s názvem Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského, v Praze v roce 1999, byla však vystavena Zlatá občanské medaile, která je ražena ve zlatě. Provedení ve zlatě je velmi vzácné. Rakouským důstojníkům císařské mexické armády, věrným císaři Maxmiliánovi až do jeho zajetí, bylo uděleno jen osm (8) těchto medailí. Na výstavě to byla medaile signovaná S. NAVALON. Průměr medaile je 32,4 mm, tloušťka medaile 3 mm.
Dále zde byla vystavena i medaile stříbrná, opět typ NAVALON. Medaile má průměr 33 mm při síle 3 mm.
Mimo těchto nesmírně vzácných medailí se na výstavě nacházela i Mexická Vojenská záslužná medaile, stříbrná, která má v průměru 32,4 mm při tloušťce 3 mm, opět typ NAVALON. Těchto stříbrných medailí bylo rakouským vojákům věrným císaři až do jeho zajetí a popravy uděleno je 39 kusů.
Literatura:
Václav Měřička: Mexické medaile
L.Sršen-D.Stehlíková: Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského, katalog výstavy, Praha 1999

Vojenská záslužná medaile - Obrázek vzácné  mexické medaile Za civilní zásluhy byl poskytnut redakcí Signa

Obrázek vzácné mexické medaile Za civilní zásluhy byl poskytnut redakcí Signa
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#303977Verze : 1
Cínová medaile císaře Maxmiliána k jeho úmrtí - průměr 41 mm.
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#309554Verze : 0
Zázraky se dějí. Kolega Rádyjo mně upozornil na prodej tohoto vzácného kompletu v tomto případě dobrovolníka (důstojníka) z Německa. Řádová spona je nezvyklá, neb na první místo nositel umístil pruskou medaili z revolučního roku 1848/49, další nezvyklý způsob je zvolen u Mexického řádu, kříž velkodůstojníka je na sponě a hvězda řádu je nošena odděleně. Poslední medaile je pro nás zajímavá bronzová medaile císaře Maxmiliána (typ Navalon). Celý komplex je nabízen bez stanovené ceny, tedy cena bude velmi vysoká. Obrázek dokresluje problematiku tažení císaře Maxmiliána v Mexiku.
Poznámka:
Velkodůstojník tohoto řádu byl nošen jako náhrdelní dekorace doplněn řádovou hvězdou.
Vojenská záslužná medaile - Prodávají se v USA odvolává na klasickou literaturu pana Měřičky .

Prodávají se v USA odvolává na klasickou literaturu pana Měřičky .
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#370063Verze : 0
Mexické tažení císaře Maxmiliána jsou, a doufáme,že i bude nadále, v pozornosti mladších kolegů. Zásluhou pana Urbana se nám podařilo získat kvalitní obrázky dalších medailí z privátní pražské sbírky, které zde pro potřebu našich sběratelů prezentujeme. Medaile jsou originály ze starých faleristických sbírek, a tak si každý (pokud takovou medaili získá) může sám porovnat originalitu své medaile. Je zcela pochopitelně, že zde jsme pro Vás, a tak kdo potřebuje upřesnit, poradit může napsat přímo na naši adresu (www.valka.cz) případně na SZ (Altmann, Faleristika)


Přehled obrazové přílohy:
Vojenská záslužná medaile - Červená stuha je ve Francii vyhrazena řádu Čestné legie a proto se medaile nosila na této stuze(viz obrázek). Francouzská (pozdější) ražba má kulovité ouško (viz obrázek)

Červená stuha je ve Francii vyhrazena řádu Čestné legie a proto se medaile nosila na této stuze(viz obrázek). Francouzská (pozdější) ražba má kulovité ouško (viz obrázek)
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#402868Verze : 0
Diskuse

Citace - altmann :

Zázraky se dějí.

Jde skutečně o nádherný a jedinečný komplet. Rád bych zde upozornil na značku výrobce na rubu hvězdy - jde o vídeňskou firmu Rothe. Nápis je zde ve španělštině, dále je hvězda značená na jehlici značkami firmy Rothe.
Podle vzhledu jak kříž na hvězdě, tak i řádová dekorace ve spojce včetně miniaturky vyhlížejí, že jsou provedené ve zlatě.
Zajímavá bude také docílená cena.
S pozdravy "faleristika" - Brno
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#370068Verze : 0
Nápis na hviezde hovorí, že sa jedná o klenotníka jeho veličenstva (S.M.) cisára (EMP.) Rakúskeho a aj šáha Persie. Potom je asi adresa Viena Kohlmarkt No 7.


Klenotník, al. klenotnícka firma čo vyznamenania vyrábala vo viedni.
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#370070Verze : 0
MOD
Obávám se, že soubor dekorací je již prodán.
Dle spousty a různorodosti předmětů nabízených prodejcem, bych řekl, že se jednalo o vetešnictví či bazar. To by také odpovídalo tomu, proč dotyčný neměl zájem o výměnu za jiné řády. Prostě prodává, co se mu dostane do ruky, což byl tentokrát i výše uvedený nádherný komplet....bohužel i má cenová nabídka byla nedostatečná Sad
Pokud dostanu odpověď, cenu samozřejmě uveřejníme.
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-zasluzna-medaile-t82848#370076Verze : 0