Vojenská věznice Košice [1945-1953]

Military Prison Košice
     
Název:
Name:
Vojenská věznice Košice Military Prison Košice
Originální název:
Original Name:
Vojenská věznice Košice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1946
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1953
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1946-01.01.1948 Vojenský soud I. stolice
01.01.1948-01.08.1950 Krajský vojenský soud
01.08.1950-01.01.1953 Nižší vojenský soud Košice
01.01.1946-01.01.1948 Military Court of 1st District
01.01.1948-01.08.1950 County Military Court
01.08.1950-01.01.1953 Lower Military Court Košice
Dislokace:
Deployed:
01.01.1946-01.01.1953 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1946-01.01.1953
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-veznice-Kosice-1945-1953-t187463#545411 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více