Main Menu
User Menu

Vojenská ubytovací a stavební správa Košice [1992-1992]

Military Accommodation and Construction Office Košice

     
Název:
Name:
Vojenská ubytovací a stavební správa Košice
Originální název:
Original Name:
Vojenská ubytovací a stavební správa Košice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1992
Předchůdce:
Predecessor:
Krajská vojenská ubytovací a stavební správa Košice
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenská ubytovací a stavební správa Košice
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1992-31.12.1992 Ubytovací a stavební oddělení
Dislokace:
Deployed:
01.01.1992-31.12.1992 Košice, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:


Poznámka:
Note:
01.01.1992-31.12.1992 VÚ 1306 Košice
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-ubytovaci-a-stavebni-sprava-Kosice-1992-1992-t187510#545466Verze : 0
MOD