Main Menu
User Menu

Vojenská střední škola týlu [1993-1995]

Military High School of Rear / Vojenská stredná škola tylu

     
Název:
Name:
Vojenská střední škola týlu
Originální název:
Original Name:
Vojenská stredná škola tylu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenská střední škola týlu
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1995
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-DD.MM.1995
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-DD.MM.1995 Žilina, Kasárna P. Jilemnického

Velitel:
Commander:
01.01.1993-DD.MM.1995 Mužík, Alfonz (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz; ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-stredni-skola-tylu-1993-1995-t170735#509844Verze : 0
MOD