Main Menu
User Menu

Vojenská střední odborná škola letecká [1967-1992]

Military Secondary Technical School of Air Force

     
Název:
Name:
Vojenská střední odborná škola letecká
Originální název:
Original Name:
Vojenská stredná odborná škola letecká
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1967
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenská stredná odborná škola letecká
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1967-01.09.1973 Vyšší letecké učiliště
01.09.1973-28.08.1991 Vojenské letecké učiliště
28.08.1991-31.12.1992 Vojenská střední škola letecká
Dislokace:
Deployed:
01.09.1967-01.09.1973 Košice, kasárny /
01.09.1973-31.12.1992 Prešov, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1967-01.09.1973 VÚ 1442 Košice
01.09.1973-31.12.1992 VÚ 7066 Prešov
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz; ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-stredni-odborna-skola-letecka-1967-1992-t187467#545415Verze : 0
MOD
Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.09.1968 DD.07.1972 Krakovský, Jozef
DD.MM.1970 DD.MM.RRRR Dzurilla, Marián
DD.MM.RRRR DD.MM.1987 Lanči, Petr
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-stredni-odborna-skola-letecka-1967-1992-t187467#647190Verze : 0
MOD