Main Menu
User Menu

Vojenská střední odborná škola chemickotechnologická [1983-1992]

Chemical Technology Military High School

     
Název:
Name:
Vojenská střední odborná škola chemickotechnologická
Originální název:
Original Name:
Vojenská střední odborná škola chemickotechnologická
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1983
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Vojenská střední odborná škola chemickotechnologická
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1983-28.08.1991 Vojenské učiliště hrdiny ČSSR Jana Švermy Žilina
28.08.1991-31.12.1992 Vojenská střední škola týlu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1983-31.12.1992 Žilina, Kasárna P. Jilemnického /
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1983-31.12.1992 VÚ 4130 Žilina
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-stredni-odborna-skola-chemickotechnologicka-1983-1992-t193382#556998Verze : 0
MOD
Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1982 DD.MM.1984 Toderiška, Oliver
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-stredni-odborna-skola-chemickotechnologicka-1983-1992-t193382#625288Verze : 0
MOD