Vojenská stavební správa 23 [1947-1949]

23rd Military Construction Office
     
Název:
Name:
Vojenská stavební správa 23 23rd Military Construction Office
Originální název:
Original Name:
Vojenská stavební správa 23
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Vojenská stavební správa Košice Military Construction Office Košice
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.10.1947-01.10.1949 Týl vojenské oblasti 4
01.10.1947-01.10.1949 Rear of 4th Military Area
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Košice, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-stavebni-sprava-23-1947-1949-t187492#545447 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více